Člen skupiny
CZ | EN

VÍC NEŽ TRADICE.
BUDOUCNOST

GEOTECHNIKA

Komplexní geotechnické služby při přípravě, projektování, realizaci a provozu všech typů inženýrských staveb, včetně profesionálních geotechnických a stavebních dozorů

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Inženýrskogeologické průzkumy, mapování, datové a technologické služby s využitím pokročilých technologií v rámci GIS pro náročné realizace významných inženýrských projektů

HYDROGEOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Chráníme životní prostředí a pro dopravní, průmyslové a vodohospodářské projekty, navrhujeme inženýrská řešení, která splňují principy udržitelného rozvoje

GEOTECHNICKÝ MONITORING A TERÉNNÍ ZKOUŠKY

Jsme lídrem v oblasti geotechnického monitoringu, budujeme systémy monitoringu na míru, identifikujeme a řídíme geotechnická rizika ve všech fázích stavby inženýrských děl

GEOFYZIKA

Aplikujeme širokou škálu geofyzikálních metod při řešení inženýrských, geologických a hydrogeologických úkolů

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

Dodáváme rozsáhlá data pro budování podzemních staveb, mapování sesuvů a přesného zaměření objektů, včetně 3D laserového skenování, modelování a leteckých prací

LABORATORNÍ ZKOUŠKY ZEMIN A HORNIN

Akreditované laboratorní služby se stále rostoucím počtem prováděných akreditovaných zkoušek, podpořených více než 90letou tradicí

VÝZKUM A VÝVOJ

Aplikovaným výzkumem a využitím nejnovějších poznatků vědy tradičně rozvíjíme obor stavební a environmentální geotechniky, zvyšujeme efektivitu a kvalitu našich služeb

Špičkové geotechnické a inženýrskogeologické služby s tradicí již od roku 1926

SG Geotechnika a.s. je s více než 90letou tradicí největší a nejstarší geotechnickou konzultační společností v České republice. Zaměřujeme se na průzkumy, poradenství, supervize a zkušebnictví v oblasti inženýrských staveb zahrnujících podzemní, dopravní a vodohospodářské stavby