CZ | EN

Aktuálně

Nové tunelové spojení z pražského Smíchova do Berouna


SG Geotechnika se podílí na přípravě Berounského tunelu, budoucího nejdelšího železničního tunelu v Česku mezi pražským Smíchovem a Berounem,…
Celý článek >

Pražské geotechnické dny 2024


Jubilejní 30. ročník mezinárodní konference Pražské geotechnické dny se uskuteční ve dnech 13. a 14. května 2024.
Celý článek >

Modernizace trati Praha–Bubny – Praha–Výstaviště


SG Geotechnika provádí geotechnický dozor a geomonitoring aktuálně největší železniční stavby v Praze, modernizace trati v úseku Praha–Bubny a…
Celý článek >

Modernizace trati Sudoměřice–Votice na IV. železničním koridoru


Geotechnický dozor modernizované trati mezi Sudoměřicemi a Voticemi a geomonitoring nových tunelů Mezno a Deboreč zajistili odborníci…
Celý článek >

Delegace etiopského ministerstva „Water and Energy“ v České republice


Českou republiku navštívila delegace etiopského ministerstva jako součást výměny zkušeností při probíhajícím projektu zpracování geologické a…
Celý článek >

Cyklické zatěžování geotechnických konstrukcí – Pražské geotechnické dny 2023


29. ročník mezinárodní konference Pražské geotechnické dny 2023 byl věnován aktuální problematice cyklicky zatěžovaných konstrukcí.
Celý článek >

Optovláknová měřidla pro sledování stavebních konstrukcí, svahů i výzkum termojaderné fúze


SG Geotechnika se podílí na výzkumu a vývoji optovláknových měřidel a kromě laboratorního testování prováděla v rámci výzkumu poloprovozní…
Celý článek >

Aktuální trendy v zemních pracích


26. ročník odborného geotechnického semináře, pořádaný společností SG Geotechnika a Českou silniční společností, pojednal o aktuálních trendech…
Celý článek >