Člen skupiny
CZ | EN

Kdo jsme

Tradiční firma s moderní podobou v nepřetržitou kontinuitou od roku 1926

1926
první inženýrskogeologické pracoviště v České republice
1929
první laboratoř mechaniky zemin a hornin
140
kvalifikovaných
odborníků
380
ročně zpracovávaných projektů
8
regionálních poboček
v Česku a na Slovensku
3
zastoupení v Česku
a na Slovensku
Špičkové geotechnické a inženýrskogeologické služby s tradicí již od roku 1926

Zaměřujeme se na průzkumy, poradenství, supervize a zkušebnictví v oblasti inženýrských staveb zahrnujících podzemní, dopravní a vodohospodářské stavby. Jedinečnost a síla našich řešení spočívá v kombinaci vědomostí a zkušeností získaných na základě více než 90leté tradice a znalostí moderních evropských přístupů v oblasti přípravy a řízení významných inženýrských projektů. Disponujeme vlastními kapacitami v laboratorním a terénním zkušebnictví i v geotechnickém monitoringu staveb. Cílené investice do moderní přístrojové techniky, výsledky vlastního technického rozvoje a shromážděné znalosti nás zavazují k udržení a dalšímu rozvoji špičkové odbornosti a k poskytování komplexních, vysoce kvalitních služeb našim klientům i v dalších letech.

Úspěch našich klientů na prvním místě

Naše týmy se odborně specializují a vzájemně doplňují, což nám dovoluje vstoupit do jakékoliv fáze projektu. Disponujeme rozsáhlou lokální sítí, která je v přímém kontaktu se zákazníky a vede ke správnému pochopení problematiky a požadavků v dané lokalitě. Svými službami tradičně opřenými o vlastní výzkum a vývoj pomáháme se snažíme nabízet nejlepší řešení.
Významnou předností společnosti SG Geotechnika a.s. je její nezávislost. Nejsme kapitálově ani jinak propojeni s investory a velkými stavebními firmami, podnikajícími na trhu stavebních prací či v environmentálním oboru. Velmi si vážíme možnosti spolupracovat s nejvýznamnějšími státními investorskými organizacemi z oblasti dopravní infrastruktury a dalšími předními investory z řad velkých podniků, bank, developerů a ostatních subjektů veřejného i soukromého sektoru a pomáhat jim dosahování jejich cílů.

Působíme po celé České republice a také na Slovensku

Komplexní geotechnické a inženýrskogeologické služby poskytujeme také na Slovensku prostřednictvím společností GEOFOS s.r.o. a SG Geotechnika a.s., organizačná zložka Slovensko, také na Slovensku.
Komplexní geotechnické a inženýrskogeologické služby, včetně monitoringu podzemních staveb a analýz geotechnických rizik, poskytujeme nejen v České republice, ale po celém světě


NAŠE KOMPLEXNÍ GEOTECHNICKÁ A INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ ŘEŠENÍ
Naši klienti si váží našich inovativních a nezávislých řešeníBezpečné, kvalitní a ekologické řízení projektů

Bezpečnost

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců a klientů společnosti SG Geotechnika je rovnocennou a neoddělitelnou součástí našich podnikatelských aktivit. SG Geotechnika a její dceřiné společnosti jsou držitelem certifikátu podle ČSN ISO 45001

Vize a strategie společnosti

Kvalita

Poskytujeme nejvyšší standard kvality našich služeb svým klientům. SG Geotechnika a dceřiné společnosti mají certifikovaný systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001. V oblasti laboratorního a terénního zkušebnictví je dokladem dlouhodobě vysoké kvality prací Osvědčení o akreditaci laboratoře geomechaniky SG Geotechnika, které laboratoř poprvé získala již v roce 1995

Ekologie

Jsme si vědomi své odpovědnosti za dlouhodobou udržitelnost kvality životního prostředí i za jeho ochranu. Environmentální politika společnosti a veškeré naše aktivity jsou směřovány tak, aby měly co nejmenší dopad na životní prostředí. Zárukou je certifikovaný systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001Tradičně rozvíjíme obor geotechniky, neustále zvyšujeme kvalitu našich služeb a vychováváme budoucí generaci geotechniků a inženýrských geologů

Asociace

Své znalosti a rozvoj špičkové odbornosti posilujeme členstvím v České silniční společnosti, České tunelářské asociaci, Asociaci pro rozvoj infrastruktury, Asociaci pro využití energetických produktů, Společnosti pro rozvoj silniční dopravy, Odborné rady pro BIM, Českého přehradního výboru, České asociace konzultačních inženýrů, Asociaci výzkumných organizací či Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství.

Univerzity

Spolupracujeme s předními univerzitami v ČR i zahraničí a pomáháme s výchovou budoucí generace geotechniků a inženýrských geologů.

Geotechnika

Aplikovaným výzkumem a využitím nejnovějších poznatků vědy tradičně rozvíjíme obor stavební a environmentální geotechniky.