CZ | EN

Pražské geotechnické dny

Mezinárodní konference s účastí předních odborníků v oblasti geotechniky z celého světa se každoročně zaměřuje na nejnovější poznatky vědy a aktuální témata v oblasti geotechniky

Dvoudenní mezinárodní konferenci Pražské geotechnické dny spolupořádáme již od roku 1993. Konference se každoročně zaměřuje na nejnovější poznatky vědy a aktuální témata v oblasti geotechniky. S ohledem na tematické zaměření každého ročníku, jsou hlavním bodem prvního konferenčního dne přednášky odborníků z celého světa a Pražská geotechnická přednáška. Druhý konferenční den je věnován workshopu, zpravidla pod vedením autora Pražské geotechnické přednášky. Pražské geotechnické dny se konají v historických prostorách Akademie věd ČR v centru Prahy a v kampusu Univerzity Karlovy na Albertově. Během mezinárodní konference je také udělována Cena akademika Quida Záruby pro mladé inženýrské geology a geotechniky za mimořádné a nejzajímavější práce v oboru.Pražské geotechnické dny 2024


13. – 14. května 2024

Geotechnický monitoring 


PROGRAM (PDF)

INFO


Pražské geotechnické přednášky

Na postu přednášejících se během uspořádaných ročníků vystřídalo velké množství odborníků na různá odvětví geotechniky, od numerického modelování, přes problematiku environmentální geotechniky, mechaniku zemin a hornin, problematiku vody v zeminách, horninách a geotechnických konstrukcích, až po speciální geotechnické úkoly, jako je například ochrana a záchrana historických objektů z hlediska geotechniky, energetická geotechnika nebo zakládání výškových budov na různých podložích či zakládání na mořském dně.


2023

prof. Yannis F. Dafalias

University of California, Davis; National Technical University of Athens; Institute of Thermomechanics, CAS, Prague

Critical State Constitutive Modeling of Sands within Bounding Surface Plasticity, and Application to Centrifuge Data for Geotechnical Structures under Cyclic Loading
2022

prof. Gioacchino Viggiani

Université Grenoble Alpes, France

Recent Developments in Laboratory Testing of Geomaterials with Emphasis on Imaging Processes
2019

prof. Dr. et Ing. Rolf Katzenbach

Technische Universität Darmstadt, Germany

Geotechnics as Solid Basis of Civil and Environmental Engineering – Examples from the Highest High-Rise Buildings of Europe and the World
2018

prof. R. Kerry Rowe

Queen´s University, Canada

Environmental Geotechnics: Looking back, Looking forward
2017

prof. Mark Randolph

The University of Western Australia, Australia

Design Issues for Steel Pipe Piles for Bridge Foundations, Coastal Structures and Offshore Applications
2016

prof. Andrew N. Schofield

University of Cambridge, Great Britain

Critical States of Soil and Geotechnical Centrifuge Tests
2015

prof. Carlos Santamarina

GeorgiaTech, USA

A Particle Level Review of Soil Behaviour and Macroscale Implications
2014

prof. Malcolm Bolton

University of Cambridge, Great Britain

Performance-based Design in Geotechnical Engineering
2013

prof. Gerd Gudehus

Karlsruhe Institute of Technology, Germany

Stability Assessment and Seismo-Hydraulic Monitoring
2012

prof. Carlo Viggiani

University of Napoli Federico II, Italy

Geotechnical Engineering and the Conservation of Monuments and Historical Sites
2011

prof. David Muir Wood

University of Cambridge, Great Britain

Roots and Fibres in Soil Mechanics
2010

prof. Harry Poulos

University of Sydney, Australia

The Piled Raft Foundation for the Burj Dubai – Design and Performance
2009

prof. Ing. Dr. Zdeněk Eisenstein, DrSc.

University of Alberta, Canada

Interaction of the Rock Environment with Underground Structures – Design Development
2008

Dr. Christos Tsatsanifos

Pangaea Consulting Engineers, Greece

Building in Ancient Cities: Geotechnical Engineering Challenges
2007

prof. Franz Barends

Technical University of Delft, Netherlands

A Strategy for Geotechnical Innovation
2006

prof. Roger Frank

National School of Bridges and Highways of France, France

The French National Project on Micropiles
2005

prof. John Atkinson

City, University of London, Great Britain

Soil Parameters for Geotechnical Design
2004

prof. Nick Barton

Institute of Science and Technology Austria, Austria

Reduction of Risk Prior to and during Tunnelling
2003

prof. Niels Krebs Ovesen

Danish Geotechnical Institute, Denmark

Geotechnical Problems at Great Belt Crossing
2002

prof. Manfred Nussbaumer

Deutschen Gesellschaft für Geotechnik, Germany

Geotechnical Aspects of Tunnelling Projects along High-Speed Rail Link Cologne – Rhein/Main
2001

Dr. Suzanne Lacasse

Norwegian Geotechnical Institute, Norway

Geotechnical Engineering at Dawn of Third Millennium
2000

prof. Antonio Gens

Technical University of Catalonia, Spain

Coupled Thermo-Hydro-Mechanical Analysis for Geotechnical and Environmental Applications
1999

doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc.

Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences

Perspectives of Structural Soil Mechanics
1998

prof. Francois Schlosser

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, France

Strain Compatibility in Soil Reinforcement
1997

prof. James Mitchell

Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

Understanding Soil Behaviour Runs Through It – Role of Soil | Behaviour in Continuing Evolution of Geotechnical Engineering
1996

prof. Heinz Brandl

Technische Universität Wien, Austria

Environmental Geotechnics
1995

prof. John B. Burland

Imperial College London, Great Britain

Movements around Deep Excavations in London
1994

prof. J. Biarez

Ecole Centrale de Paris, France

Predicted and Measured Settlements of Nuclear Power Stations
1993

prof. Michael Jamiolkowski

Politecnico di Torino, Italy

Leaning Tower of Pisa