CZ | EN

Odborný geotechnický seminář

Odborný seminář za účasti předních odborníků každoročně pojednává
o aktuálních tématech geotechniky

Odborný geotechnický seminář, určený především pro projektanty inženýrských a dopravních staveb, pracovníky investorských organizací a zhotovitelských stavebních firem, inženýrské geology a geotechnické specialisty, pořádáme již od roku 1998. S ohledem na tematické zaměření každého ročníku, jsou autory jednotlivých přednášek uznávaní čeští, slovenští a zahraniční odborníci. Geotechnický seminář se každoročně zaměřuje na aktuální témata v oblasti geotechniky a daná problematika bývá pravidelně ilustrována na řadě konkrétních případových studií z České republiky i zahraničí.


Odborné geotechnické semináře


2024

Zemní práce a udržitelný rozvoj

Per Lindh, Sweden
Sustainability in Earthworks in Sweden
2023

Aktuální trendy v zemních pracích

Steve Dunn, United Kingdom
Actual trends in soil treatment in the United Kingdom
2021

Vybrané geotechnické problémy při realizaci zemních prací
2020

Geotechnický dozor na stavbách pozemních komunikací

Nora Badíková, Slovensko
Stavební dozor při realizaci PPP projektu výstavby R1 na Slovensku
2019

Speciální zakládaní a speciální zemní konstrukce

Jana Frankovská, Slovensko
Revize Eurokódu 7 – přehled nejdůležitějších změn
2018

Zemní práce – novinky a změny

Hans Joachim Feuerborn, Germany
Coal Combustion Products (CCP) and Their Utilisation in Germany
2017

Geotechnická rizika při přípravě a realizace staveb pozemních komunikací

Harald Vogel, Germany
Foundation of the Road Bridge in a Landslide Area – a Challenge for Geotechnical Engineering
2016

Opěrné a vyztužené zemní konstrukce na pozemních komunikacích

Dov Leshchinski, USA
Postmortem Study of Exhumed Geogrid-Reinforced MSE Wall
2015

Zemní práce na pozemních komunikacích

Hans Kloubert, Germany | Joop van der Meer, Netherlands
Continuous Compaction Control (CCC). Theory and practice | Practical Application of Dredging and Use of Hydraulic Fill on Land
2014

Úpravy zemin při zemních pracích na pozemních komunikacích

Daniel Puiatti, France
Actual Trends in Design and Execution of Lime Treated Soils
2013

Navrhování geotechnických konstrukcí podle Eurokódu 7 (nejen) na pozemních komunikacích

B. Schuppener, Germany | Roger Frank, France
Implementation of EC 7-1 in Germany | Principles of Design of Geotechnical Construction to Eurocode 7 in France
2012

Přechody mostů pozemních komunikací

Francisco Cabrera Jeronimo, Spain
Transit Zones Earthworks – Structure. Spanish Experience and Innovations
2011

Druhotné a recyklované materiály v zemním tělese pozemních komunikací

John Murray Reid, Great Britain
Sustainability in Highway Construction and Maintenance in the UK
2010

Zemní práce na pozemních komunikacích v ČR a v Evropě

Alex Kidd, Great Britain
New British Standard BS 6031 Earthworks
2009

Aplikace nových norem a předpisů v pozemních komunikacích

Jana Frankovská, Slovakia
Evropské normy a předpisy pro zemní práce na PK na Slovensku
2008

Zemní těleso pozemních komunikací a voda

Peter Schouten – Rik Bisschop, Netherland
Settlement Specifications and Groundwater Conditions as Decisive Aspects in Embankment Design in the Netherlands
2007

Sesuvy na pozemních komunikacích | Příčiny – projekty – monitoring – sanace
2006

Zemní práce – kvalita při návrhu a realizaci. Výklad současných předpisů a prezentace zkušeností ze staveb
2005

Evropské normy v geotechnické praxi. Výklad evropských norem v geotechnice
2004

Lehké stavební hmoty a geosyntetika v zemních tělesech pozemních komunikací

Milan Duskov, Netherlands
Dutch Design Approach and Response Analysis Based on two-years Monitoring on Light-Weight Structures with EPS Geofoam
2003

Hloubkové zlepšování podloží zemního tělesa dopravních staveb
2002

Zlepšování a vyztužování zemin

Alexander Smekal, Sveden
Metody hloubkového zlepšování zemin pod silničními a železničními násypy ve Skandinávii
2001

Využití druhotných materiálů v dopravním stavitelství

T. Hansson – H. Eriksson, Sveden
Ground Improvement; the Dry Deep Mixing Method
2000

Vyztužené zeminy – Seznámení s evropskou normou CEN zpracovanou Technickou komisí TC 288 / WG 9 | Seznámení s novými evropskými geotechnickými normami. Klasifikace zemin a hornin. Navrhování GT konstrukcí na základě laboratorních a terénních zkoušek
1999

Zhutňování – zemní těleso pozemních komunikací
1998

Zemní těleso pozemních komunikací. Výklad nové normy ČSN 73 6133