Člen skupiny
CZ | EN

Rychlostní silnice R35 Sedlice – Opatovice

Rychlostní silnice R35 Sedlice – Opatovice

Lokalita:
Hradec Králové 

Náš přístup: 
Supervize konstrukčních celků od založení po úplné dokončení, kontrola činnosti polních laboratoří a závěrečných zpráv jakosti stavebních objektů, provádění polních zkoušek, přejímací zkoušky, předání stavby (objektů, úseků) objednateli, řízení o vadách a jejich odstranění, dílenské přejímky mostního příslušenství a prefa výrobků, schvalování Technologických prováděcích předpisů. 

Úsek silnice R35, Sedlice – Opatovice, propojuje dálnici D11, Praha – Hradec Králové, se silnicí I/37, Pardubice – Hradec Králové, a tím se stává jedním z koridorů spojující Pardubice s dálnicí D11 pro regionální i tranzitní dopravu. Odborníci SG Geotechniky zajistili geotechnický dozor stavby pro bezpečnost všech prací, které proběhly ve vysoké kvalitě 

Vzhledem k rovinatému terénu si stavba vyžádala značné množství násypových materiálů a realizaci množství mostních objektů, které převádějí silnice nižších tříd či přecházející vodoteče. Konkrétně v hlavní délce trasy 4,19 km stavba obsahuje 21 mostních objektů, 2 mimoúrovňové křižovatky, 4 protihlukové stěny a součástí stavby je také přeložka komunikace I/37 v délce 4,093 km. Pracovníci SG Geotechniky zajistili supervizi a zabezpečení konstrukčních prací od založení stavby, po úplné dokončení, pro zabezpečení plynulého a bezpečného provozu pro regionální a tranzitní dopravu.