CZ | EN

Inženýrská geodézie

Dodáváme rozsáhlá data pro budování podzemních staveb, mapování sesuvů a přesného zaměření objektů, včetně 3D laserového skenování, modelování a leteckých prací

Dodáváme potřebná data pro budování podzemních staveb, mapování sesuvů nebo přesného zaměřování objektů, která jsou nepostradatelnou součástí komplexních a náročných inženýrských projektů. Geodetickými činnostmi opřenými o laserové skenování, letecké práce a techniku společností Leica a Trimble, plníme nejnáročnější požadavky našich zákazníků. Odborníci SG Geotechniky a.s., se podílí na významných tunelových stavbách po celé České republice, Slovensku a také na řadě zahraničních projektů.

Kontakt

Ing. Václav Kudláček
T: +420 724 149 185
E: Vaclav.Kudlacek@geotechnika.cz

Portfolio nabízených geodetických služeb

 • Geodetické práce v rámci geomonitoringu při výstavbě tunelů, přesné konvergenční měření pro užití NRTM, sledování deformací terénu a objektů v poklesové zóně
 • Vytyčení a zaměření průzkumných geologických a hydrogeologických vrtů
 • Měření prostorových deformací a přetvoření stavebních objektů, včetně aplikace automatizovaného kontinuálního monitoringu
 • Mapování pro projektovou činnost
 • Měření svislých posunů metodou přesné nivelace
 • Geodetická část dokumentace skutečného stavu stavebních objektů
 • Laserové skenování
 • Speciální práce inženýrské geodézie
 • Tvorba a kontrola vytyčovacích sítí, včetně aplikace GNSS
 • Sběr dat pro GIS
 • Fotogrammetrické práce
 • Činnosti úředně oprávněných zeměměřických inženýrů UOZI a hlavních důlních měřičů HDM

Letecké práce

Fotogrammetrické a termovizní snímkováníLetecké práce využíváme pro výškové inspekce, termografický průzkum či tvorbu mapových podkladů. Jsme držiteli Povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly vydaného Úřadem pro civilní letectví. Provozujeme bezpilotní systémy s kamerami snímajícími v různých spektrálních pásmech. Zajišťujeme veškeré fotogrammetrické a termovizní snímkování v oblastech geologie, stavebnictví, architektury, ekologie, zemědělství, lesnictví a energetiky. Výhodou těchto bezkontaktních metod je jejich efektivnost, bezpečnost a především minimalizace nutnosti zastavení prací, či dopravy.

3D laserové skenování, modelování a vizualizace

Bezkontaktní prostorové zaměřování, 3D modelování a komplexní vizualizace staveb, konstrukcí, interiérů, podzemních prostor, nebo libovolného terénu, s mimořádnou rychlostí a přesností


SG Geotechnika je průkopníkem technologie laserového skenování v České republice. Zaměřujeme a zpracováváme dokumentaci skutečného stavu budov, mostů, tunelů, štol, podjezdů, nádrží a dalších objektů. Pro kontrolu přesnosti a kvality prací dokumentujeme skutečné provedení staveb a provádíme porovnání s projektem – kontrolujeme kubatury, geometrickou přesnost, rovinnosti ploch, tvar ostění tunelů, objemy nadvýrubů a podvýrubů. Vytváříme digitální rozdílové modely terénu a tunelů, měříme průjezdní profily tunelů. Vyhodnocujeme objemy zemních prací, nebo skládek a sledujeme poklesy terénu. V oblasti architektury a archeologie provádíme dokumentace památek, uměleckých děl a své služby poskytujeme také ve filmovém průmyslu.


Reference

Moderní, efektivní a bezpečné metody pro získání datových podkladů nejvyšší kvality

3D model Pravčické brány, Národní park České Švýcarsko – 3D model největší přirozené skalní brány v Evropě pro kvantifikace ploch opadu pískovcové krusty a zobrazení tepelných anomálií

I. železniční koridor, 3D model skalních masivů v úseku Povrly – Děčín – 3D podzemní laserové skenování a letecká digitální fotogrammetrie s využitím bezpilotního letadla pro zvýšení stability skalních masivů

3D model Hranické propasti, Hranice – 3D model metodou digitální letecké fotogrammetrie s použitím bezpilotního letadla

IV. železniční koridor, modernizace trati Votice – Benešov u Prahy – 3D zaměření skutečného stavu ostění tunelové trouby pro modernizaci železniční tratě a zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h

3D sken střechy průmyslového objektu, Sezimovo Ústí – Laserové skenování a 3D model atypické konstrukce střechy průmyslového objektu pro účely její rekonstrukce

Stavba dálničních tunelů Lochkov, Praha – 3D zaměření skutečného stavu primárního ostění tunelových trub pro porovnání skutečného stavu s projektovou dokumentací před instalací definitivního ostění

Silnice I/35 – sanace sesuvu u tunelu Hřebeč – 3D geodetické zaměření sesuvu, sestavení numerického modelu, terénní a laboratorní zkoušky, návrh sanačních opatření, geotechnický dozor a vybudování dlouhodobého monitorovacího systému pro trvalou bezpečnost stavby, která získala Čestné uznání odborné poroty soutěže Dopravní stavba roku

Geodetická dokumentace historických budov, Bratislava – Podrobná digitální geodetická dokumentace komplexu historických budov pro následující projektovou činnost

Film Hellboy, filmové kulisy – Přesné zaměření interiéru kulis pro vyhotovení digitálních modelů pro filmovou virtuální realitu