CZ | EN

Inženýrská geologie

Inženýrskogeologické průzkumy, mapovací, datové a technologické služby s využitím pokročilých technologií v rámci GIS pro náročné realizace významných inženýrských projektů

Řešíme nejnáročnější úkoly v oboru, provádíme mapovací, datové a technologické služby s využitím výhod pokročilých technologií a účastníme se přípravy i realizace významných inženýrských projektů. Inženýrská geologie má ve společnosti SG Geotechnika a.s. dlouholetou tradici, sahající k zakladateli oboru v Čechách, profesoru Quido Zárubovi. Znalost místních inženýrskogeologických poměrů a více než 90leté zkušenosti z průzkumných prací a geotechnických dozorů na celé řadě významných staveb v Čechách, na Slovensku i v zahraničí, jsou základem vysoké odbornosti našich pracovníků.

Kontakt

Mgr. Jiří Rout
T: +420 724 117 649
E: Jiri.Rout@geotechnika.cz

Rozsah inženýrskogeologických průzkumů

 • Komplexní inženýrskogeologické průzkumy pro všechny typy projektů
 • Inženýrskogeologický průzkum, monitorování a návrhy sanace sesuvných území
 • Inženýrskogeologický průzkum a zajišťování stability skalních stěn
 • Kvalifikované geotechnické dozorování realizace staveb
 • Odborné geotechnické konzultace při přípravě projektů a jejich realizaci
 • Přebírky základových spar
 • Terénní a laboratorní geotechnické zkušebnictví
 • Inženýrskogeologický průzkum, vyhledávání a sanace důlních děl
 • Inženýrskogeologické mapování a účelové regionální studie
 • Geologické dokumentace
 • Miktopetrografické analýzy zemin a skalních hornin
 • Průzkumy kontaminace zemin
 • Stavebně technické průzkumy konstrukcí, ověřování hloubky založení objektů, pasportizace stavebních objektů

Reference

Připravujeme a realizujeme významné inženýrské projekty s více než 90letými zkušenostmi

Výstavba dálnice D35 – Geotechnický průzkum, monitoring a geotechnický dozor stavby vybraných úseků, úsek D35 Sedlice – Opatovice byl oceněn Cenou Státního fondu dopravní infrastruktury

Pomáháme budovat pražskou podzemní dopravu – linky metra A, B, C a D – Podrobný inženýrskogeologický průzkum, komplexní geotechnický monitoring a pasportizace sloužící k přípravě projektů, optimalizaci provádění stavby metra a v neposlední řadě k řízení rizik v průběhu výstavby linek metra A, B, C, a nově také D, včetně postupného rozšiřování stávajících tras

Rozšiřování dálničních komunikací D1 a D3, Slovensko – Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, návrh opatření k přestavbě, sledování geotechnických parametrů a komplexní geotechnický monitoring pro ražbu tunelů na D1 a D3, nový úsek D3 byl oceněn třemi tituly, včetně titulu Stavba roku 2017

Stavba D3 v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí – Kompletní geotechnický servis pro zhotovitele stavby, zahrnující inženýrskogeologický průzkum, geotechnický monitoring a terénní zkoušky

Administrativní komplex River Garden II/III – Inženýrskogeologický průzkum pro zakládání stavby, doplňující průzkum kontaminace a hydrogeologický průzkum

Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov – Komplexní geotechnický servis pro budování čtyř velkokapacitních nádrží, které jsou svým konstrukčním řešením i ekologickým přínosem ojedinělým dílem, oceněným titulem Stavba roku 2012

Ražba silničních tunelů, Island – Geologická konzultační činnost a geotechnický dozor ražby silničních tunelů v náročných klimatických, geologických a hydrogeologických podmínkách Islandu

IV. železniční koridor, modernizace trati Votice – Benešov – Geotechnický dozor, monitoring a konzultační činnost pro zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h s úplným zdvoukolejněním

Rozsáhlá sanační opatření na železniční trati Rynoltice – Křižany – Komplexní inženýrskogeologický a geotechnický průzkum a zpracování projektu sanace podloženého závěry numerického modelování, která získala titul Česká dopravní stavba a Ground Engineering Awards 2016

Sanace skládky nebezpečných odpadů, Chabařovice – Expertní posouzení příčin sesuvu, zabezpečení tělesa skládky nebezpečného odpadu, ohrožující kontaminací okolní prostor

Sanace svahových deformací v dálničním zářezu D5, Plzeň – Diagnostické inženýrskogeologické posouzení příčin deformací, zpracování projektu sanačních prací a provedení autorského a geotechnického dozoru stavby