CZ | EN

Konference Podzemní stavby Praha 2019

Konference Podzemní stavby Praha 2019

10. 10. 2019

Uznávaní odborníci v oboru z 31 zemí, 70 jedinečných přednášek a případové studie významných podzemních staveb z celého světa

Proběhl 14. ročník největší české tunelářské konference, která si našla své pevné místo mezi obdobnými evropskými akcemi. Společnost SG Geotechnika, zlatý partner konference a nejstarší geotechnická společnost v České republice, nechyběla mezi přítomnými.

Konference byla zahájena krátkým filmem prezentujícím významné podzemní stavby v bývalém Československu za doprovodu tónů skladby Bohemian Rhapsody britské skupiny Queen. Na fotografiích bylo představeno pražské metro, u kterého se odborníci SG Geotechniky nepodílí pouze na současných linkách A, B a C, propojujících pražskou metropoli, ale také na nově realizované lince metra D. Ilustrována byla přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, nejrozsáhlejší vodní a energetické dílo v Česku, kde SG Geotechnika sanuje průsaky vod do podzemních objektů, pražské štoly, kolektory, nebo také štolový přivaděč pitné vody Želivka, kde společnost zajišťuje geotechnický monitoring.

Tunelové stavby vždy patřily a budou patřit mezi nejsložitější geotechnické konstrukce, u kterých je interakce s horninovým prostředím jejich stavebním kamenem 

Tradice SG Geotechniky od roku 1926 nás zavazuje k neustálému zvyšování naší odbornosti a schopnosti řešit nestandardní problémy, které komplikované tunelové stavby přináší především. Konference nebyla zaměřena pouze na lídry ve svém oboru, ale podpořila také mladou generaci inženýrů a specialistů doprovodným kurzem Čelení nejistotám při přípravě a realizaci tunelových staveb. SG Geotechnika tradičně podporující mladé inženýrské geology a geotechniky, zasvětila budoucí kolegy nejen do zásad geotechnického monitoringu v průběhu ražeb tunelů, ale především do reálných mimořádných událostí a jejich příčin plynoucích jak z nedostatečných průzkumů, tak například z chybně definovaných geologických modelů. Jako případové studie byly představeny pražský tunelový komplex Blanka, či mosty u Jablunkova.

>> SG Geotechnika předává prestižní ocenění pro mladé geology a geotechniky za nejhodnotnější a nejzajímavější práce v oboru

Všem členům přípravného výboru a vědecké rady, autorům příspěvků, řečníkům, partnerům a účastníkům konference patří srdečné poděkování za vysokou úroveň a odbornost pořádané konference, která se koná pravidelně každé tři roky. Doufáme, že také v následujících letech budeme mít možnost dále dokazovat, že české podzemní stavitelství je na vysoké úrovni a je schopno řešit i ty nejsložitější úkoly ve svém oboru. My jenom doplníme, že se v současné době v České republice realizují dvě tunelové stavby, a to tunely Mezno a Deboreč na IV. železničním koridoru a zmiňované metro D. Společnost SG Geotechnika má tu čest se na obou běžících projektech podílet. Na IV. železničním koridoru provádíme geotechnický monitoring a naši odborníci zajišťují geologický průzkum formou podzemních děl na trase nového metra D.

Přečtěte si více v periodiku Tunel 3/2019