CZ | EN

Výstavba trasy I.D metra v úseku Pankrác – Depo Písnice

Výstavba trasy I.D metra v úseku Pankrác – Depo Písnice

Lokalita:
Hlavní město Praha 

Náš přístup:
Rozsáhlý inženýrskogeologický průzkum, včetně akreditovaných laboratorních zkoušek zemin a hornin, komplexní geotechnický monitoring a pasportizace, řízení rizik v průběhu výstavby 


Akreditované laboratorní zkoušky zemin a hornin pro výstavbu nové linky D pražského metra 

Odborníci SG Geotechniky provádí doplňkový geologický průzkum pro výstavbu trasy I.D metra v úseku Pankrác – Depo Písnice. Součástí průzkumu je inženýrskogeologická dokumentace hloubených jam a ražených štol, průzkumné jádrové vrty do prostorů budoucích traťových tunelů a stanic, akreditované zkoušky zemin a hornin, geotechnická měření. Všechny zjištěné údaje budou zpracovány a zhodnoceny v průběžných a závěrečných zprávách z průzkumu, které budou sloužit pro budoucí zhotovitele výstavby této části trasy metra I.D.

Linku metra D předpokládala již původní projektová dokumentace a výhledově se s její výstavbou počítalo na konci 80. let minulého století. Specialisté SG Geotechniky započali předběžný inženýrskogeologický průzkum plánované trasy v roce 1989, současně plánovaná trasa metra D představy z konce 80. let prakticky kopíruje. Realizace čtvrté linky pražského metra uleví dopravě v jižní části metropole.

>> Budujeme pražskou podzemní dopravu kontinuálně od roku 1954 – linky metra A, B, C, a nově také D