CZ | EN

Stavba trasy metra D slavnostně zahájena na pražské Pankráci

  • Domů
  • Aktuálně
  • Stavba trasy metra D slavnostně zahájena na pražské Pankráci

Stavba trasy metra D slavnostně zahájena na pražské Pankráci

22. 4. 2022

Nedaleko stávající stanice Pankrác C, Dopravní podnik hl. m. Prahy a zhotovitelé slavnostně zahájili stavbu trasy metra D z Pankráce na Olbrachtovu. Odborníci společnosti SG Geotechnika zajistí komplexní geotechnický monitoring a pasportizaci pro stavbu prvního úseku metra D

Jedná se o nejsložitější část trasy nové linky metra, jejíž součástí jsou dvě stanice a celkem téměř tři kilometry nejrůznějších tunelů. Stanice Pankrác bude přestupní na nynější stejnojmennou stanici na lince C a město v ní očekává více než 120 000 cestujících denně. Na již zahájený úsek poté naváže trasa na Nové Dvory a jako poslední vznikne úsek do Písnice. Výstavba potrvá přibližně sedm a půl roku a dokončení nejen prvního úseku, ale i zprovoznění celého metra D, předpokládá Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) na konci roku 2029.

Stavební práce navážou na předchozí geologický průzkum, který byl prováděn od června 2019

V lednu letošního roku byl dokončen geologický průzkum, který se na Pankráci prováděl na čtyřech místech. Tunely vytvořené při geologickém průzkumu na Pankráci budou využity. V první etapě vzniknou nejen dvě stanice, ale také mezistaniční tunely, tunel pro obratové koleje a odstavný tunel, technologické tunely pro vzduchotechniku, spojka mezi tratěmi C a D a několik eskalátorových tunelů. Celý úsek I.D je ražený, s výjimkou vestibulů, a bude prováděn takzvanou novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM). Tato metoda byla při výstavbě pražského metra poprvé použita v 90. letech při ražbě levého jednokolejného traťového tunelu mezi stanicemi Kolbenova a Hloubětín v rámci prodloužení trasy B (úsek IV.B), naposledy pak při stavbě prodloužení trasy A z Dejvické do stanice Nemocnice Motol.

SG Geotechnika dokončila rozsáhlý geologický průzkum pro bezpečnou realizaci traťových tunelů a stanic v úsecích OL1 a VO-OL nového metra D »

Výstavba trasy D pražského metra bude probíhat ve čtyřech etapách

Výstavba čtvrté trasy pražského metra je rozdělena dle náročnosti do čtyř na sebe postupně navazujících etap. Právě první úsek Pankrác D – Olbrachtova bude kvůli obtížným geologickým podmínkám nejnáročnější a práce by měly trvat až sedm a půl roku. Stanice Pankrác bude největší na trase D a kolejiště se bude nacházet 33 metrů pod zemí. Stanice Olbrachtova bude tvořena dvěma staničními tunely v oblouku s vnitřními nástupišti a bude mít dva vestibuly. Tunel mezi stanicemi bude měřit 675 metrů. Vybudováno bude rovněž 468 metrů dlouhé propojení mezi linkami C a D. Metro na něm překoná výškový rozdíl 15 metrů. Vlaky budou do doby, než bude mít trasa D své depo, vyjíždět z depa Kačerov. Poté naváže druhý úsek, Olbrachtova – Nové Dvory, kde vzniknou tři stanice: Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory. Třetí v pořadí by se měl začít stavět úsek z Pankráce směrem do centra Prahy, Náměstí Bratří Synků – Náměstí Míru. Jako poslední bude zahájena stavba úseku Libuš – Depo Písnice, kde vzniknou tři stanice a samotné depo pro vlaky linky D.  

Fáze výstavby prvního úseku Pankrác – Olbrachtova

V první fázi výstavby v letošním a příštím roce budou na jednotlivých lokalitách probíhat přeložky inženýrských sítí, na něž naváže hloubení přístupových šachet nezbytných pro ražbu samotných stanic metra. Současně s tím se začnou razit tunely mezi stanicemi. Ve druhé fázi v letech 2024 a 2025 budou probíhat ražby stanic Pankrác D a Olbrachtova a následovat bude stavba vestibulů. Ve třetí fázi výstavby budou probíhat betonáže definitivního ostění tunelů a stanic metra, budování hloubených vestibulů stanic a dokončování všech vnitřních konstrukcí nezbytných pro montáž technologií potřebných pro provoz metra. V závěrečné fázi, v letech 2028 a 2029 budou zhotovitelé instalovat veškeré technologie a provedou povrchové úpravy v okolí budoucích stanic. Na konci roku 2029 se předpokládá zprovoznění celé trasy D pražského metra s plně automatizovaným provozem, kterým se posune technologická úroveň stávajícího systému pražského metra o generaci výše.

Nová trasa uleví nejen dopravě v jižní části metropole, ale očekává se i rozvoj částí Prahy kolem nových stanic  

„Takový okamžik, jakým je zahájení nové trasy metra, se naposledy uskutečnil před 44 lety, kdy začala stavba linky B. Myslím si, že je to neuvěřitelně důležitý krok pro rozvoj města, nejen jižní části, která trpí tím, že je obsloužena pouze automobilovou dopravou," řekl náměstek primátora Adam Scheinherr. Na stavbu nové linky metra dále naváže nový přestup na vlak na nádraží Krč, nové okolí nemocnice Krč s náměstím před Thomayerovou nemocnicí, městská čtvrť na Nových Dvorech, nová stanice Libuš a její okolí nebo stanice v Písnici, kde vznikne nové P+R parkoviště a veřejný prostor rekreačního charakteru navazující na okolí krajinu.

V současné době se připravujeme na monitoring a pasportizaci pro stavbu prvního úseku metra D »

Zdroj: DPP