Člen skupiny
CZ | EN

Cena akademika Quido Záruby za rok 2019

Cena akademika Quido Záruby za rok 2019

31. 1. 2020

Cena akademika Quido Záruby za rok 2019

Získejte prestižní Cenu akademika Quido Záruby, kterou iniciuje a uděluje společnost SG Geotechnika společně s Českou asociací inženýrských geologů, Slovenské asociácie inžienierských geológov a Českou a slovenskou společností pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství.

Cena je určena pro mladé inženýrské geology a geotechniky do 35 let za nejhodnotnější a nejzajímavější práce z oblasti praxe a výzkumu v oborech Mechanika zemin – Mechanika hornin – Inženýrská geologie – Podzemní stavby – Zakládání staveb – Geotechnický a inženýrskogeologický průzkum – Environmentální geotechnika.

>> Přečtěte si, které práce se staly vítěznými v roce 2019

Návrhy budoucích vítězů přijímáme do 3. dubna 2020. Nominaci na cenu může podat kdokoli, včetně nominovaného, zaměstnavatele či klienta. Přihlášky zasílejte na: 

        SG Geotechnika a.s.
        Mlýnská 425/70
        602 00 Brno
        E: Sarka.Dvorakova@geotechnika.cz 

>> Quido Záruba, zakladatel oboru inženýrské geologie s nebývalým mezinárodním významem

Cena za vítězné projekty se uděluje každoročně v květnu u příležitosti Pražských geotechnických dnů za práce provedené zejména v přecházejícím kalendářním roce. Vyhodnocení nominací provádí nezávislá komise složená ze zástupců: České asociace inženýrských geologů – České a slovenská společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství – Slovenské asociace inženýrských geologů – Stavební fakulty ČVUT Praha – Katedry geotechniky Stavební fakulty STU Bratislava – Katedry geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB Ostrava – Ústavu geotechniky Stavební fakulty VÚT Brno – Ústavu hydrogeologie a inženýrské geologie, Přírodovědecká fakulta UK Praha
Přílohy:
Přihláška pro nominaci na Cenu akademika Quido Záruby 2019
Pravidla pro udělování Ceny akademika Quido Záruby