CZ | EN

Využití společného datového prostředí na stavbě metra D

  • Domů
  • Aktuálně
  • Využití společného datového prostředí na stavbě metra D

Využití společného datového prostředí na stavbě metra D

23. 2. 2023

Na stavbě prvního úseku metra D bylo v rámci projektu komplexního geotechnického monitoringu a pasportizace nasazeno společné datové prostředí, a to ještě před samotným zahájením stavby na jaře roku 2022

SG Geotechnika dlouhodobě prosazuje efektivnější využití digitalizace ve stavebnictví a projekt metra D byl již ve fázi průzkumu vybrán pro využití společného datového prostředí (dále jen CDE). Kvalitně řídit projekty pomocí telefonu a e-mailu v současnosti již nelze, to platí zejména na projektech většího rozsahu. Vznikly proto různé nástroje, jedním z nich je společné datové prostředí, které slouží jako centrální uložiště informací, kam mohou přistupovat všichni účastníci projektu a spolupracovat napříč jednotlivými profesemi. CDE aplikace umožňují pokročilou práci i s informačními BIM modely staveb, a to v samotném CDE prostředí bez nutnosti pořizování a instalace softwarových nástrojů. CDE není pouze uložištěm informací, ale disponuje také základními funkcemi typu zadávání úkolů, kompletní komunikace na projektu, sdílení a schvalování dokumentů.

Využití společného datového prostředí na stavbě metra D předcházelo testování na interních pilotních projektech

Nasazení CDE na projektu komplexního geotechnického monitoringu a pasportizace při výstavbě linky metra D v úseku Pankrác – Olbrachtova (dále jen projekt GTM) předcházelo jeho samotné testování na interních pilotních projektech menšího rozsahu společnosti SG Geotechnika. Na základě zkušeností z pilotních projektů a po jejich důsledném vyhodnocení bylo pro projekt GTM zvoleno jako nejvhodnější řešení CDE Trimble Connect. Nesmírnou výhodou tohoto řešení se kromě požadovaných funkcionalit jeví profesionální přístup společnosti Construsoft, výhradního dodavatele řešení, a s tím i spojený nadstandartní zákaznický servis a podpora v rámci implementace i samotného užívání nástroje.

CDE na metru D umožňuje spolupráci více než stovky uživatelů z různých společností a profesí

Největším přínosem využití CDE je zejména spolupráce mezi všemi účastníky projektu. V současné době jsme v rámci projektu GTM přesáhli více než sto uživatelů společného datového prostředí z různých společností a profesí (geolog, geodet, geotechnik a další). Komunikace mezi účastníky projektu probíhá řízeně právě v CDE, což zabezpečuje přesný tok všech informací, všeobecnou informovanost a rychlý přístup k aktuálně platným dokumentům. Aktuální data jsou tak přístupná kdykoli a odkudkoli všem účastníkům projektu napříč profesemi. Možnost prohlížení a práce s jednotlivými 2D a 3D dokumenty přímo v aplikaci CDE (měření, připomínky, komentáře, uživatelské atributy a další) přináší úsporu času a vyšší efektivnost v rámci řízení projektu GTM. Samozřejmostí je kompletní historie projektu neboli auditní stopa, která zaznamená a ukládá jakoukoli činnost provedenou v rámci CDE. Zpětně lze tedy jednoduše dohledat například informaci, kdo, kdy a komu nasdílel jaký soubor či data.

Společné datové prostředí je nezbytným základem pro úspěch každého BIM projektu

V současné době je informační modelování staveb, takzvaný BIM (Building Information Modelling), velmi diskutovaným celosvětovým tématem. Neexistuje však jediná správná definice, ale z jednoho úhlu pohledu může BIM představovat proces vytváření a správy dat o stavbě, a to během celého jejího životního cyklu. Od studie, výstavby, správy stavby a případné rekonstrukce, až po její demolici. Základním pilířem metody BIM je právě společné datové prostředí.

K odborné debatě aktivně a dlouhodobě přispívá BIM Manager SG Geotechniky

Nedílnou součástí samotné implementace metodiky BIM ve společnosti SG Geotechnika je vzdělávání vlastních zaměstnanců v této oblasti a jejich rozsáhlá podpora. Problematikou BIM se dlouhodobě a aktivně zabývá náš BIM Manager Ivo Kohoušek, který je jedním z prvních držitelů mezinárodního certifikátu BuildingSMART v České republice. Rovněž působí jako školitel kurzu profesionální certifikace BuildingSMART a aktivně také vystupuje na odborných konferencích, kde otevírá různá témata této problematiky.

Nasazení společného datového prostředí do projektu metra D splnilo všechny stanovené cíle

Nasazení řešení CDE Trimble Connect do projektu komplexního geotechnického monitoringu a pasportizace při výstavbě prvního úseku metra D zatím splnilo všechny vytyčené cíle. Používání tohoto nástroje umožňuje lépe a efektivněji řídit soubory a dokumenty v projektu, koordinovat činnosti jednotlivých profesí a účastníků na projektu, a zajistit kompletní přehled všech aktivit a činností, které jednotliví členové v projektů provádějí.