Člen skupiny
CZ | EN

Sanace skalního bradla Strečno, Slovensko

Sanace skalní stěny pro zabezpečení dopravního tahu I/18 a národní kulturní památky hradu Strečno

Lokalita:
Strečno, okres Žilina, Slovensko

Náš přístup:
Realizace okamžitých protihavarijních opatření, projekt a realizace sanace skalního převisu a sanace převisu nad plánovanou galerií, vybudování a zajištění dlouhodobého monitorovacího systému na vybraných úsecích skalního převisu. 

Na skalním svahu nad dopravní tepnou na Slovensku v úseku Žilina – Martin, provádí odborníci SG Geotechniky dlouhodobý monitoring pod národní památkou hradu Strečno. Odborníci v lokalitě historicky působí opakovaně od nebývale rozsáhlé sanační akce, která měla za cíl odstranit havarijní stav skalních svahů a stěn nad silnicí I/18  

SG Geotechnika realizuje rozsáhlé geotechnické a sanační práce pro zabezpečení dlouhodobé stability vybraných částí skalního bradla Strečno a eliminuje bezpečnostní rizika, které deformace dílčích bloků skalního bradla představují pro účastníky silničního provozu na komunikaci I/18 a návštěvníky hradu Strečno. 

 >> Realizace okamžitých protihavarijních opatření pro zabezpečení dopravního tahu I/18 a národní kulturní památky hradu Strečno 

V poslední době byl, mimo zmiňovanou akci, také řízeně odstraněn nestabilní horninový blok, který ohrožoval dopravu na frekventované silnici. Odborníci SG Geotechniky realizovali okamžitá protihavarijní opatření, navrhli projekt geologické úlohy, včetně numerických analýz pro návrh postupu sanačních opatření, zajištění samotné sanace skalního převisu a skalní stěny pod hradem Strečno.