Člen skupiny
CZ | EN

Sanace skalního bradla Strečno, Slovensko

Sanace skalní stěny pro zabezpečení dopravního tahu I/18 a národní kulturní památky hradu Strečno 

Lokalita:
Strečno, okres Žilina, Slovensko

Náš přístup:
Realizace okamžitých protihavarijních opatření, projekt a realizace sanace skalního převisu a sanace převisu nad plánovanou galerií, vybudování a zajištění dlouhodobého monitorovacího systému na vybraných úsecích skalního převisu. 

Geotechnické a sanační práce, jejichž cílem bylo zabezpečení dlouhodobé stability vybraných částí skalního bradla Strečno a eliminace bezpečnostních rizik, které tyto nestabilní části skalního bradla představovaly pro účastníky silničního provozu na komunikaci I/18 a návštěvníky hradu Strečno. Naprostou většinu prací realizovala SG Geotechnika za použití horolezecké techniky, neboť se jedná o strmou, 100 metrů vysokou a místy převislou skalní stěnu. 

V první fázi projektu bylo nutné realizovat okamžitá protihavarijní opatření – odstranění vegetace, zajištění ochranných plotů, očištění skalní stěny, odtěžení nestabilních bloků hornin a příprava monitoringu, která vyžadovala úplné víkendové uzavírky velmi vytížené dopravní tepny I/18. Další sanační práce se prováděly pod ochranou plotu dočasného zajištění, monitoringu sanovaných bloků a existujících ochranných konstrukcí bez omezení dopravy. Výjimku tvořila sanace převisů nad plánovanou galerií, která se realizovala v režimu částečné uzavírky komunikace I/18, kdy byla doprava svedena do dvou zúžených pruhů. Sanace obou převisů je navržena jako kombinace lanových kotev a opěrných pilířů na mikropilotovém základě. 

V průběhu prací byly ve skalní stěně lokalizované další nestabilní bloky i mimo oblast sanace. Kritická byla zejména situace v případě bezprostředního nebezpečí pádu bloku o váze přibližně 100 tun na silnici I/18. Následně byla vyhlášena mimořádná situace a silnice I/18 byla uzavřena. Rizikový skalní blok byl odstraněn řízeným pádem na předem připravený štěrkový polštář, který sloužil k ochraně komunikace. Provoz byl obnoven za necelých 14 dní, včetně dočištění stěny a instalace ochranné bariéry. Situace byla řešena v úzké spolupráci se složkami IZS. Vzhledem k extrémním dopravním komplikacím byla akce pod drobnohledem médií a televize. 

Zajištění bezpečnosti účastníků provozu na hlavním dopravním tahu I/18 a návštěvníků národní kulturní památky hradu Strečno je prvořadé, a proto lze konstatovat, že ekonomický přínos projektu je značný a neměřitelný.