CZ | EN

Geotechnický monitoring Prackovické estakády na dálnici D8

Geotechnický monitoring Prackovické estakády na dálnici D8

Lokalita:
Lovosice – Řehlovice, km 48,277–64,670  

Náš přístup:
Komplexní geotechnický monitoring Prackovické estakády, včetně provozu semikontinuálního přenosu dat do informačního systému

Specialisté SG Geotechniky zajišťují geotechnický monitoring dálnice D8 v úseku Lovosice – Řehlovice 

Jestliže v roce 2015 bylo největší dopravní stavební událostí uvedení pražského tunelového komplexu Blanka do provozu, pak v roce 2016 to bylo dokončení a zprovoznění posledního úseku D8, stavby 0805 Lovosice – Řehlovice, která dokončila dálniční propojení Prahy a Drážďan. Trasa dálnice je vedená přes chráněnou krajinou oblast České středohoří s výskytem svahových deformací. Během stavby došlo v oblasti obce Prackovice k sesuvu regionálního rozsahu nedaleko obce Dobkovičky. Pro zajištění případné svahové nestability v oblasti Českého středohoří bylo při uvedení posledního úseku D8 do provozu rozhodnuto o sledování celé trasy dálnice pomocí monitorovacích prvků instalovaných při stavbě dálnice a těsně po jejím zprovoznění.

Společnost SG Geotechnika provádí komplexní geotechnický monitoring pomocí náklonoměrů, inklinometrických vrtů, hydrogeologických vrtů, měřidel pórových tlaků a automatického měření pevných geodetických bodů na pražské opěře Prackovické estakády. Dále naše společnost provozuje semikontinuální přenos dat z těchto prvků do informačního systému. V tomto systému jsou data archivována a je zde možné prezentovat naměřené hodnoty pomocí různých grafických výstupů. 

Výsledky monitoringu jsou prezentovány v pravidelných zprávách a slouží jako podklad pro činnost Rady geotechnického monitoringu, jejímž členem jsou také specialisté SG Geotechniky. Rada dává závazná vyjádření z hlediska bezpečnosti.

>> Specialisté SG Geotechniky pro stavbu nového úseku D8 zpracovali komplexní geotechnické řešení stavby