CZ | EN

Výstavba úseku D8 Lovosice – Řehlovice

Výstavba úseku D8 Lovosice – Řehlovice 

Lokalita:
úsek Lovosice – Řehlovice, CHKO České středohoří

Náš přístup:  
Komplexní geotechnické řešení stavby, vypracované na podkladě výpočtů stability a deformací zemních konstrukcí, návrhů alternativních způsobů zakládání a úprav technologických postupů, vybudování geotechnických monitorovacích systémů v souladu s projektovou dokumentací stavby, geofyzikálního měření a laboratorních zkoušek. 

Odborníci SG Geotechniky pro stavbu nového úseku dálnice D8 zpracovali komplexní řešení pro zhotovitele stavby na podkladě stabilitních výpočtů, monitoringu, geofyzikálních měření a laboratorních zkoušek. Výstavba dálniční komunikace proběhla ve složitých geologických poměrech s maximálně šetrným přístupem k životnímu prostředí v CHKO České středohoří

Stavba úseku Lovosice – Řehlovice je částí uceleného dálničního tahu dálnice D8, která je součástí IV . Evropského multimodálního dopravního koridoru Berlín – Istanbul. Území dálnice patří do Českého středohoří, které je tvořeno komplexem vulkanických těles různého složení a tvarů. Geologická situace byla značně komplikovaná intenzivní tektonickou činností a samotná výstavba dálnice se potýkala se složitými geologickými poměry, výskytem spraší, sesuvných území a napjatých horizontů podzemních vod.

SG Geotechnika zajistila komplexní geotechnické řešení stavby, které sestává z výpočtů stability a deformací zemních konstrukcí, návrhů alternativních způsobů zakládání a úprav technologických postupů, vybudování geotechnických monitorovacích systémů v souladu s projektovou dokumentací stavby, geofyzikálního měření a laboratorních zkoušek. 

Velká část stavby dálnice je vedena chráněnou krajinnou oblastí České středohoří a po technické a ekologické stránce je výjimečnou stavbou. Úsek Lovosice – Řehlovice obsahuje několik jedinečných řešení průchodu krajinou, včetně nadstandardních ekologických opatření, od samého začátku se při výstavbě postupovalo maximálně šetrně vůči životnímu prostředí. Součástí stavby je tunel Prackovice, dále tunel Radejčín, který podchází plochý Radejčínský hřbet Českého středohoří, stavba také zahrnuje 29 mostů a 3 mimoúrovňové křižovatky. Trasa dálnice je přizpůsobena geologickým podmínkám, stávající urbanizaci a minimalizaci zásahů stavby do biotopů. Po zprovoznění tohoto dálničního úseku došlo k přesunu podstatné části neúnosného dopravního zatížení ze stávajících tras, tj. silnic I/8 a I/30, na dálnici D8.  

>> SG Geotechnika provádí geotechnický monitoring pro zajištění bezpečného provozu dálnice D8