CZ | EN

27. odborný geotechnický seminář

27. odborný geotechnický seminář

4. 1. 2024

27. odborný geotechnický seminář se koná dne 27. února 2024 a bude věnován tématům zemních prací a udržitelného rozvoje

S radostí vás zveme na 27. ročník odborného geotechnického semináře, který proběhne v úterý 27. února 2024 v sídle Českého svazu vědeckotechnických společností v Praze. Tématem letošního ročníku jsou zemní práce a udržitelný rozvoj, o kterých pojednají přední odborníci z geotechnických, stavebních a silničních společností, vysokých škol a odborných institutů. Můžete se těšit na inspirativní pojednání o problematice dopravních staveb v rámci klimatického století, inovativní využití druhotných surovin v silničním stavitelství či problematiku stability svahů v kontextu vegetačních úprav. Švédský expert Per Lindh přiblíží téma udržitelnosti zemních prací ve Švédsku.

Seminář, pořádaný společností SG Geotechnika a Českou silniční společností, poskytuje skvělou příležitost setkat se s předními osobnostmi v oboru, sdílet poznatky a diskutovat o aktuálních tématech geotechniky.

Níže naleznete pozvánku a přihlášku na seminář. Přihlašování je možné rovněž elektronicky na www.silnicnispolecnost.cz. Uzávěrka přihlášek je 16. února 2024.

Těšíme se na viděnou!

_ _ _ 

PROGRAM

9:00–9:10 Úvodní slovo

– Ing. Petr Mondschein, Ph.D., předseda České silniční společnosti
– Ing. Petr Kučera, ředitel společnosti SG Geotechnika a.s.

9:10–9:45 Dopravní stavby v klimatickém století: fakta a perspektivy

– RNDr. Tereza Šmejkalová, SG Geotechnika a.s. – Ing. Kamila Sirotná, VŠCHT

9:45–10:15 Problematika stability svahů v kontextu vegetačních úprav

– Mgr. Václav Mráz, Ph.D., ŘSD ČR

10:15–10:45 Analýza uhlíkové stopy při úpravách zemin fluidními popílky pro stavbu D49 Hulín-Fryšták

– Ing. Richard Dvořák, Ph.D. – Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D. – Ing. Jan Zich, Skanska a.s.

11:15–12:00 Sustainability in Earthworks in Sweden

– Per Lindh, Trafikverket, Swedish Road Administration

13:00–13:30 Strusky ze spalování komunálního odpadu – jak musí být upraveny a jak je lze aplikovat v silničním stavitelství

– Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR – Ing. Tomáš Baloch, ZEVO Malešice, Pražské služby a.s. – Ing. Jan Valentin, Ph.D., ČVUT v Praze

13:30–14:00 Zkoušky rozpadavosti a drtitelnosti poloskalních hornin podle ČSN EN 17542-1 a ČSN EN 17542-2

– doc. RNDr. František Kresta, Ph.D., SG Geotechnika a.s.

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním kreditním bodem. Seminář je určen především pro projektanty inženýrských a dopravních staveb, pracovníky investorských organizací a zhotovitelských stavebních firem, pro inženýrské geology i pro geotechnické specialisty.
Přílohy:
Pozvánka na 27. odborný geotechnický seminář
Závazná přihláška