CZ | EN

Dokončení městského okruhu v Praze

Dokončení městského okruhu v Praze

26. 2. 2021

SG Geotechnika ve sdružení se společností PUDIS provádí předběžný geotechnický průzkum pro zbývající část městského okruhu mezi Pelc-Tyrolkou a Štěrboholskou radiálou, a pro související stavbu Libeňské spojky, která napojí pražský městský okruh na dálnici D8

Chybějící úsek městského okruhu, známý jako Vlasta, bude měřit 10,3 kilometru a veden bude převážně v podzemí. Na trase jsou projektovány tři ražené tunely, Bílá skála, Jarovský a Malešický tunel, a velká část bude vedena v tunelech hloubených obdobně jako tunel Blanka v oblasti Letné.

>> Tunelový komplex Blanka je označován za nejdelší městský tunel v Evropě. Geotechnický monitoring stavby pro převedení dopravy do podzemí v centru Prahy prováděla SG Geotechnika

Plánovaný rozsah předběžného geotechnického průzkumu

V rámci předběžného průzkumu je realizováno celkem 89 jádrových vrtů, nejdelší v oblasti Bílé skály o hloubce 68 metrů. Ve vrtech jsou prováděny geotechnické zkoušky a měření. Řada vrtů je následně vystrojena pro provedení hydrodynamických zkoušek a ke sledování hladiny podzemní vody. Součástí průzkumu je i rozsáhlé geofyzikální měření. Hlavním cílem je ověřit geologickou stavbu v trase a zjistit kvalitu horninového masivu i hydrogeologickou charakteristiku území pro zpracování projektu stavby ve stupni DÚR.

V trase jsou očekávány náročné geologické poměry

V trase jsou očekávány složité geologické poměry s významným tektonickým porušením hornin. V oblasti Jarovského tunelu trasa protíná Pražský zlom, který je významnou regionální poruchou, na níž v minulosti došlo k vertikálnímu pohybu až 1,5 km. Projekt předběžného průzkumu je vedle současně běžícího podrobného průzkumu pro projekt Metra D druhou nejrozsáhlejší průzkumnou akcí v metropoli. Práce na průzkumu by měly být ukončeny v červnu 2021. Samotný stavební projekt by mohl být realizován v horizontu 15–20 let.

>> Po Metru D je dostavba Městského okruhu druhou nejrozsáhlejší dopravní stavbou v metropoli

Pro plynulé, bezpečné a rychlé spojení v Praze

Stávající městský nebo také vnitřní okruh funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem do Prahy 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou k Barrandovskému mostu a Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. První část okruhu začala fungovat v 80. letech, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka. V současné době je provozováno přibližně 70 procent okruhu. Připravovaný soubor staveb Pelc-Tyrolka, Štěrboholská radiála a Libeňská spojka dokončí městský okruh k celkovou délkou 32 km.

SG Geotechnika provádí předběžný geotechnický průzkum pro dokončení městského okruhu v Praze I Foto: SG Geotechnika a.s.