CZ | EN

30. výročí mezinárodní konference Pražské geotechnické dny

  • Domů
  • Aktuálně
  • 30. výročí mezinárodní konference Pražské geotechnické dny

30. výročí mezinárodní konference Pražské geotechnické dny

30. 4. 2024

V letošním roce bude přednesena jubilejní, třicátá Pražská geotechnická přednáška, ze které vzešla dvoudenní mezinárodní konference Pražské geotechnické dny. Podívejme se na cestu, kterou jsme za tři desetiletí společně urazili

První z této řady přednášek byla proslovena již v roce 1993 profesorem Michaelem Jamiolkowským na téma „Geotechnická problematika šikmé věže v Pise“. Pražské geotechnické přednášky byly poté přednášeny celých třicet let, s jediným přerušením způsobeným covidovou pandemií v letech 2020 a 2021. A jak vypovídá následující seznam, vystřídali se při nich excelentní evropští i světoví odborníci z mechaniky zemin, hornin i inženýrské geologie z Austrálie, České republiky, Dánska, Francie, Itálie, Kanady, Nizozemska, Německa, Norska, Řecka, Španělska, USA a Velké Británie – prof. J. Biarez (1994), prof. John B. Burland (1995), prof. Heinz Brandl (1996), prof. James Mitchell (1997), prof. Francois Schlosser (1998), doc. Jaroslav Feda (1999), prof. Antonio Gens (2000), Dr. Suzanne Lacasse (2001), prof. Manfred Nussbaumer (2002), prof. Niels Krebs Ovesen (2003), prof. Nick Barton (2004), prof. John Atkinson (2005), prof. Roger Frank (2006), prof. Franz Barends (2007), Dr. Christos Tsatsanifos (2008), prof. Zdeněk Eisenstein (2009), prof. Harry Poulos (2010), prof. David Muir Wood (2011), prof. Carlo Viggiani (2012), prof. Gerd Gudehus (2013), prof. Malcolm Bolton (2014), prof. Carlos Santamarina (2015), prof. Andrew N. Schofield (2016), prof. Mark Randolph (2017), prof. R. Kerry Rowe (2018), prof. Rolf Katzenbach (2019), prof. Gioacchino Viggiani (2022), prof. Yannis F. Dafalias (2023) a prof. Eduardo Alonso (2024).

Zakladatelské roky a první ročníky

Autorem myšlenky Pražské geotechnické přednášky byl na počátku devadesátých let doc. Jaroslav Feda, který tehdy působil v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky (ÚTAM) Československé akademie věd. Tento nápad však nespadl z nebe. Vzniku každoročních Pražských geotechnických přednášek předcházela dlouhodobá vědecká a popularizační činnost doc. J. Fedy v oboru mechaniky zemin, jeho intenzivní spolupráce se zahraničními pracovišti zaměřenými stejným směrem a samozřejmě i respektovaná vědecká činnost pracoviště, na kterém doc. J. Feda pracoval.

Nelze také v této souvislosti nezmínit před tím téměř dvě desítky let probíhající semináře mechaniky zemin otevřené pro československou odbornou veřejnost. Ty probíhaly již od sedmdesátých let v pražských Emauzích, tehdejším sídle ÚTAM, většinou s měsíčními intervaly pod patronací ÚTAM a odborné společnosti Československý výbor pro mechaniku zemin a zakládání staveb, národní členské společnosti ISSMGE. Byly velmi oblíbené a hojně navštěvované a staly se místem, kde začínala odborná dráha celé řady dnešních špičkových odborníků v geotechnice. Jejich organizátorem, odborným garantem a hybnou silou, byl právě doc. Jaroslav Feda. To bylo podhoubí, z něhož Pražská geotechnická přednáška vzešla.

Mezinárodní konference Pražské geotechnické dny

Pražská geotechnická přednáška byla hned od počátku, z iniciativy doc. J. Fedy, podporována sponzorsky i organizačně společností SG Geotechnika. Přednáška byla postupně i ve spolupráci se společností SG Geotechnika rozšiřována. Nejdříve, už v roce 1994 o druhé, méně formální vystoupení přednášejícího, které se konalo další den na půdě SG Geotechniky. Později o jednodenní, tematicky zaměřený seminář, konaný první den dopoledne. Pražská geotechnická přednáška tak byla vyvrcholením prvního dne programu. Z druhé neformální přednášky se později vyvinul workshop, v současné době organizovaný druhý den na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V této podobě celá akce dostala název Pražské geotechnické dny.

Pro jednodenní mezinárodní seminář, předcházející vlastní Pražskou geotechnickou přednášku, je zpravidla voleno aktuální teoretické téma. V rámci semináře bylo obvykle předneseno čtyři až šest přednášek, v dnešní době sedm. K jejich přednesení byli a dodnes jsou organizačním výborem Pražských geotechnických dnů vyzýváni význační zahraniční i domácí odborníci z výzkumu i z praxe.

Workshop

Pro workshop pak bývá voleno praktické téma, přímo nebo nepřímo korespondující s potřebou firem působících na trhu geotechnických prací v České republice. Jeho vedení se, po dohodě s organizačním výborem Pražských geotechnických dnů, ujímá sám přednášející Pražské geotechnické přednášky nebo jiný z přednášejících jednodenního semináře.

Ceny akademika Quida Záruby pro mladé inženýrské geology a geotechniky

V roce 2002 bylo do programu Pražských geotechnických dnů zařazeno vyhlášení Ceny akademika Quida Záruby pro mladé geotechniky a inženýrské geology. Cena samotná je vyhlašována pro mladé odborníky do věku 35 let ve dvou kategoriích, za praktické práce a teoretické práce, již od roku 2001. Medaili akademika Quida Záruby, která je cenou pro laureáty, zpravidla předává přednášející Pražské geotechnické přednášky. Laureáti ceny mají také příležitost účastníky Pražských geotechnických dnů seznámit se svými pracemi v kratších desetiminutových referátech.

Evoluce organizace Pražských geotechnických dnů

Hlavní řečník pro Pražskou geotechnickou přednášku byl ze začátku volen na základě diskusí J. Fedy a úzké skupiny jeho spolupracovníků (J. Boháč a I. Herle) v ÚTAM a společnostmi Československý výbor pro mechaniku zemin a SG Geotechnika (A. Rozsypal). Hlavní slovo měl samozřejmě doc. Feda. S postupem času, jak se Pražské geotechnické dny rozrůstaly, převzal tuto roli oficiální organizační výbor složený ze zástupců subjektů pořádajících Pražské geotechnické dny. Těmi byli zástupci ÚTAM (J. Feda), Československého, později Českého a Slovenského, výboru pro mechaniku zemin a zakládání staveb (postupně J. Boháč. I. Herle, I. Vaníček, J. Frankovská, D. Mašín), zástupců SG Geotechniky (A. Rozsypal, V. Pachta, Z. Sekyra, Š. Dvořáková) a později Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která se ujala pozice spolupořádající organizace (J. Boháč, D. Mašín).

Jubilejní, třicátý ročník konference Pražské geotechnické dny

Třicátý ročník mezinárodní konference Pražské geotechnické dny představuje významný milník v naší dlouholeté historii. Konference se stala nejen významnou událostí v oblasti geotechniky, ale také symbolem mezinárodního respektu a spolupráce. Od prvního setkání v roce 1993, kdy profesor Michael Jamiolkowski otevřel diskusi o geotechnických výzvách, až po současnost, kdy se konference účastní významní odborníci z celého světa, prošly Pražské geotechnické dny dlouhou cestou. Během těchto třiceti let se na konferenci vystřídala řada excelentních evropských i světových odborníků, kteří sdíleli své znalosti a zkušenosti, a přispěli k obohacení diskusí a šíření znalostí v oblasti mechaniky zemin, hornin a inženýrské geologie. Pražské geotechnické dny se staly platformou pro sdílení know-how a nejnovějších poznatků v oblasti geotechniky, ať už jde o teoretické koncepty, praktické přístupy nebo inovativní technologie. Věříme, že naše práce má význam nejen v odborném světě, ale zejména při řešení reálných problémů, které před nás staví současné i budoucí výzvy geotechniky.

Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc., nejen jako autor a tvůrce mezinárodní Pražské geotechnické přednášky, ale též jako významný hybatel rozvoje československé mechaniky zemin i v mezinárodním kontextu, si nepochybně zaslouží krátké připomenutí.

Jaroslav Feda se narodil v roce 1929 v Ostravě a absolvoval Pražskou stavební fakultu v roce 1953. Na ní působil mimo jiné jako interní aspirant profesora Myslivce. V roce 1956 začal pracovat v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky v Oddělení sypkých a nesoudržných zemin a většinu svého profesního života věnoval právě tomuto ústavu, s výjimkou několika zahraničních pracovních pobytů, včetně Indie (1961–1962) a irácké Basry, kde přednášel mechaniku zemin (1966–1968).

V roce 1968 předložil doktorskou disertační práci, kterou mu bylo dovoleno obhájit až v roce 1986. Je autorem devíti knižních publikací, z nichž největší pozornost získaly "Základy mechaniky partikulárních látek" (Academia, 1977), které byly přeloženy do angličtiny a vydány v roce 1982 nakladatelstvím Elsevier pod názvem "Mechanics of Particulate Materials: The Principles". Staly se významnou referenční knihou, která je dodnes citována.

Od roku 1950 zastával funkci tajemníka Československého výboru pro mechaniku zemin a zakládání staveb a v roce 1991 se stal jeho předsedou. To mu také dalo prostor, aby realizoval myšlenku Pražských geotechnických přednášek. Mimo svou odbornou práci se věnoval filosofii a umění. Byl nadšeným turistou, horolezcem, lyžařem a milovníkem přírody. Zemřel tragicky v roce 2007. Jaroslav Feda významně ovlivnil rozvoj československé mechaniky zemin a jeho odborná práce měla významný přesah v mezinárodním kontextu, stejně jako jeho klíčová role ve výchově celé další generace špičkových odborníků v oboru. Čtěte více »

Praha, duben 2024
Vypracovali: Ing. Jan Boháč, CSc., prof. Dr.-Ing. habil. Ivo Herle, CSc., doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.