CZ | EN

Geotechnický dozor tunelů Nové spojení, Praha

Přestavba městského železničního uzlu s propojením pěti nádraží v centru Prahy, tunely Nové spojení 

Lokalita:
Hlavní město Praha 

Náš přístup: 
SG Geotechnika, jako vedoucí sdružení geotechnického monitoringu, zajišťovala celou řadu měření a vedla kancelář monitoringu, včetně provozování informačního systému monitoringu správy a aktualizace databázového systému BARAB® a komplexního hydrogeologického monitoringu. Naši specialisté prováděli nepřetržité inženýrskogeologické sledování ražeb, soustavný stavební a geotechnický dozor, a rovněž podrobné pasportizace objektůTunely Nové spojení – Praha hlavní nádraží, Masarykovo nádraží, Libeň, Vysočany a Holešovice – jsou dopravní liniovou stavbou v centrální oblasti Prahy, sloužící potřebám dálkové, příměstské a městské železniční dopravy. Společnost SG Geotechnika, jako vedoucí sdružení geotechnického monitoringu, prováděla nepřetržité inženýrskogeologické sledování ražeb, soustavný stavební a geotechnický dozor, vedla kancelář monitoringu, včetně provozování informačního systému monitoringu BARAB® a zajištění komplexního hydrogeologického monitoringu, řady měření a opakované pasportizace objektů

Rozsáhlá stavba je součástí celkové přestavby pražského železničního uzlu, jejímž cílem je především zkapacitnění přívodní tratě do železniční stanice Praha hlavní nádraží s napojením na stanici Masarykovo nádraží. Stavba zahrnuje deset železničních a dva silniční mosty, jedenáct propustků a zejména dva dvoukolejné tunely o délce ražené části 2,401 km, které jsou vedeny v podélné ose vrchu Vítkova. 

Železniční tunely byly situovány v městské zástavbě a jejich ražba prováděna ve složitých geologických a technických podmínkách. Trasa tunelů procházela tektonicky porušenou zónou, v zóně ovlivnění ražbou tunelů se nacházely mimo jiné objekt Národního památníku na Vítkově s jezdeckou sochou Jana Žižky, která je největší jezdeckou sochou v Evropě o hmotnosti 16,5 tuny, tunel pro pěší, či podzemní laboratoř Akademie věd České republiky.

Při ražbách NRTM, vystupovala společnost SG Geotechnika, jako vedoucí sdružení geotechnického monitoringu. Naši specialisté prováděli nepřetržité inženýrskogeologické sledování ražeb, soustavný stavební a geotechnický dozor. Zajišťovali celou řadu měření, vedli kancelář monitoringu, včetně provozování informačního systému monitoringu správy a aktualizace databázového systému BARAB®, komplexního hydrogeologického monitoringu a opakované podrobné pasportizace objektů v zóně ovlivnění.

„Práce vykonávané pracovníky SG Geotechnika a.s. byly provedeny řádně a odborně, probíhaly ve vysoké kvalitě a k naprosté spokojenosti objednatele. Veškerá činnost této firmy pro investora byla na stavbě provedena s maximální profesionalitou a plným nasazením pracovníků.“

Ing. Cyril Suk, CSc.
ředitel stavební správy Praha
SŽDC, s.o.