Člen skupiny
CZ | EN

Geotechnické výpočty pro návrh vyztužených zemních konstrukcí na dálnici D1, úsek Fričovice – Svinia, Slovensko

Provedení numerických analýz pro návrh a zpracování variant řešení vyztužených zemních konstrukcí na dálnici D1

Lokalita:
Slovensko, úsek Fričovice – Svinia 

Náš přístup: 
Geotechnické výpočty, sestavení 2D modelů, návrh vyztužení zemní konstrukce, včetně výpočtu deformací pro několik variant založení gambionové stěny v patě svahu pro nejvyšší řez. 

V části stavby dálnice D1 Fričovice – Svinia, bylo potřeba vyřešit konstrukci vysokého násypu dosahujícího výšky až 22 metrů v omezených prostorových podmínkách. Společnost SG Geotechnika provedla návrh vyztužení zemní konstrukce ve čtyřech profilech, včetně výpočtu deformací pro několik variant založení gabionové stěny v patě svahu pro nejvyšší řez 

Pomocí geotechnického modelu byl navržen vyztužený násyp s gabionovou stěnou v dolní části, včetně variantních možností jejího založení. Ve čtyřech řezech byla navržena pevnost, rozteč a délka geomříží tak, aby byla konstrukce dostatečně stabilní a splňovala požadavky Eurokódu.

Výpočty deformací metodou konečných prvků ukázaly, že je nezbytné přenést zatížení, které představuje relativně vysoký násyp, do větší hloubky na kompetentní podloží. To je možné provést buď výměnou zeminy, nebo založením na mikropilotách převázaných ve zhlaví želozobetonovým prahem. Provedené numerické analýzy umožnily projektantům optimalizovat technická řešení z hlediska prvního i druhého mezního stavu.