CZ | EN

Modernizace železniční trati Praha–Bubny – Praha–Výstaviště

Modernizace železniční trati Praha–Bubny – Praha–Výstaviště

Lokalita
Praha–Bubny – Praha–Výstaviště

Náš přístup
Kontrolní a dozorová geotechnická činnost, geotechnický monitoring včetně zpracování realizačního projektu, vedení Kanceláře geomonitoringu a vyhodnocování geomonitoringu včetně sdílení dat v databázovém informačním systému BARAB®, pasportizace, laboratorní a polní zkoušky a poradenská činnost

SG Geotechnika provádí geotechnický dozor a geomonitoring aktuálně největší železniční stavby v Praze, modernizace trati v úseku Praha–Bubny a Praha–Výstaviště, která se stane součástí budoucí trati z centra na Letiště Václava Havla

V pražských Holešovicích započala v lednu 2023 modernizace trati mezi Bubny a Výstavištěm. V úseku vznikne nová železniční zastávka Praha–Výstaviště a zcela elektrifikovaná dvoukolejná trať, splňující požadavky na moderní kapacitní železniční dopravu. Stávající stanice Praha–Bubny projde výraznou přestavbou a posune se blíže ke stanici metra Vltavská, čímž nabídne přímý přestup na metro C. Modernizovaná trať nově povede z větší části po estakádě, čímž zmizí stoletá bariéra v podobě náspu a umožní nový rozvoj území i jeho lepší prostupnost.

SG Geotechnika na stavbě provádí kontrolní a dozorovou geotechnickou činnost, geotechnický monitoring od zpracování realizačního projektu, vedení Kanceláře geotechnického monitoringu, po vyhodnocování geomonitoringu včetně sdílení dat v databázovém informačním systému BARAB®, pasportizaci, laboratorní a polní zkoušky a poskytuje poradenskou činnost. Největší stavební úseky, tři mostní estakády a nová nádražní budova v Bubnech, jsou ve výstavbě od května 2023. Hotovo má být v roce 2025.

Modernizovaný úsek je další ze souboru staveb, které přinesou rychlé a ekologické železniční spojení z centra Prahy do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla. Úsek po novou zastávku Praha–Výstaviště navazuje už na v letech 2017 až 2020 zrekonstruovaný Negrelliho viadukt, jehož geotechnický dozor a doplňkový průzkum zajištovali odborníci společnosti SG Geotechnika. Dokončení celého projektu spojení Prahy s Kladnem včetně připojení na Letiště Václava Havla je přepokládáno do roku 2029.