CZ | EN

Ražba stanic nové trasy metra Eglinton Crosstown v Torontu, Kanada

Ražba stanic nové trasy metra Eglinton Crosstown v Torontu, Kanada 

Lokalita:
Toronto, Kanada

Náš přístup:
Supervize výstavby ražených stanic metra, vyhodnocování geotechnického monitoringu včetně zpracování realizační dokumentace a zajištění autorského dozoru


Specialista společnosti SG Geotechnika se podílel na supervizi ražby stanic kanadského metra Eglinton v Torontu. Konkrétně tří ražených stanic Laird, Avenue a Oakwood umístěných v intravilánu města pod rušnou páteřní městskou komunikací, zástavbou a ve složitých geologických podmínkách

Nová linka metra Eglinton Crosstown Light Rail Project v Torontu je dlouhá 19 kilometrů a bude obsluhována pomocí 25 stanic. Většina stanic byla budována hloubením či výstavbou na povrchu, a tři stanice byly ražené ve složitých geologických podmínkách (písky a jíly) s výrazným ovlivněním hladiny podzemní vody. Mezinárodní tým supervize, jehož součástí byl specialista SG Geotechniky na pozici SEM tunelového inženýra, zajišťoval komplexní supervizi při budování primárního ostění těchto tří ražených stanic a vyhodnocoval geotechnický monitoring, ke kterému zpracoval realizační dokumentaci a prováděl autorský dozor. Jedná se o stanice Laird, Avenue a Oakwood nacházející se v intravilánu města pod rušnou páteřní městskou komunikací a zástavbou.

Ražba stanic probíhala sekvenční tunelovací metodou (označovaná jako SEM), která je používaná převážně v Severní Americe pro ražbu mělce budovaných tunelů ve městech. Metoda SEM probíhá na principu v Česku velmi dobře známé observační metody NRTM (Nová rakouská tunelovací metoda). Ve složitějších stanicích Oakwood a Avenue, kde po geologické stránce převažovaly především písky, jen občasně byly zastiženy jíly či silty, byla ražba prováděna výhradně pod ochranou mikropilotových deštníků (dále MPD). Pouze ve stanici Laird bylo zeminové prostřední tvořeno ve větším objemu tuhými a pevnými jíly, v kvalitních jílech byla ražba realizována bez MPD. Tým supervize vyhodnocoval všechny příslušné výstupy geologické služby a geotechnického monitoringu a navrhoval další postup ražeb včetně případných dodatečných opatření ve smyslu observační metody, pokud byla zapotřebí.

Největší odpovědnost ze strany supervize měl na každé ražené stanici SEM tunelový inženýr, který vrcholově zajišťoval, dozoroval a zodpovídal za správný proces budování primárního ostění. SEM tunelový inženýr SG Geotechniky vedl tým supervize na stanici Avenue a působil i na stanici Oakwood, instruoval zhotovitele v dalším postupu podle projektu a specifikoval technologický proces pro každý úsek ražby. Geotechnický monitoring ražených stanic byl řešený podobně jako na stavbách v Česku. Tým supervize měl přístup do informačního systému monitoringu, který přehledně prezentoval výsledky navržených monitorovacích metod zainteresovaným smluvním stranám s mapovým rozhraním.

Stavba ražených stanic byla zahájena na podzim roku 2017 hloubením přístupové šachty ke stanici Laird a ražby byly ukončeny v plánovaném termínu na přelomu roků 2019 a 2020, kdy byla zahájena příprava na budování sekundárního ostění tunelů. Kanadská zkušenost z realizace ražených stanic v prostředí písků a jílů ovlivněných podzemní vodou byla nelehkou a velmi přínosnou výzvou. Výstavba těchto poměrně rozsáhlých podzemních prostor s nízkým nadložím v centru metropole byla úspěšná a bezpečně prováděná, což potvrdily již provedené testovací jízdy vlakových souprav vybudovanými stanicemi. Nová linka metra Eglinton Crosstown LRT po svém zprovoznění propojí východní a západní část města Toronto a umožní až o šedesát procent rychlejší cestu přes město než dříve.