CZ | EN

Geotechnické dozory staveb

Profesionální geotechnické a stavební dozory při přípravě, projektování, realizaci a provozu všech typů inženýrských staveb

Geotechnické dozory jsou neodmyslitelnou součástí činností společnosti SG Geotechnika a.s. S dlouhodobými zkušenostmi, znalostmi a oprávněními pro projektování a řízení technických prací, zajišťujeme odborné dozory na stavbách všech typů. Znalost projektové dokumentace s očekávánými parametry zemního prostředí, zjištěnými při geotechnických průzkumech, porovnáme se skutečnou situací v místě stavby. Posoudíme projektovou dokumentaci všech stupňů, včetně alternativních návrhů zhotovitele, projektanta nebo investora v případě rozdílů od předpokladů projektu. Vypracujeme stanoviska k předloženým změnám, nebo ke změnám v průběhu výstavby, a zpracujeme závěrečné zprávy z geotechnického dozoru.

Kontakt

Ing. Jiří Záruba
T: +420 602 269 160
E: Jiri.Zaruba@geotechnika.cz


Reference

Bezpečné, kvalitní a ekologické řízení inženýrských projektů

Ražba stanic nové trasy metra Eglinton Crosstown v Torontu, Kanada – Supervize výstavby ražených stanic metra, vyhodnocování geotechnického monitoringu včetně zpracování realizační dokumentace a zajištění autorského dozoru

Nové tunely Mezno a Deboreč na modernizovaném IV. železničním koridoru – Geotechnický dozor a monitoring nově budovaných tunelů při modernizaci trati pro zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h s úplným zdvoukolejněním

Modernizace Negrelliho viaduktu, Praha – Geotechnický dozor a doplňkový průzkum pro modernizaci nejdelšího železničního mostu ve střední Evropě

Geotechnický dozor stavby dálnice D3 Ševětín–Borek – Výkon stavebního dozoru díla a operativní řešení nastalých geotechnických výzev, které vedly v některých případech k zásadní změně projektové dokumentace

Projekční práce a geotechnický dozor výstavby Instanbul New Airport, Turecko – Geotechnický dozor nad zemními pracemi při výstavbě nového letiště obsluhující aglomeraci Istanbul, považovaného za jedno z největších letišť na světě

Geotechnický dozor tunelů Nové spojení, Praha – Geotechnický dozor a vedení konsorcia geotechnického monitoringu pro přestavbu železničního uzlu s propojením pěti nádraží v centrální oblasti Prahy pro vysokou kvalitu a rychlost železničního provozu a zlepšení dostupnosti dálkových železničních koridorů

Geotechnický dozor modernizace železniční trati Trnava – Nové Mesto nad Váhom, Slovensko – Technický a geotechnický dozor pro komplexní modernizaci železniční tratě a zvýšení traťové rychlosti na 160 km/hod

Geotechnický dozor a konzultační činnost při výstavbě vodních děl, Kurdistán – Dozor nad výstavbou čtyř přehrad pro účelné využití dostupných vodních zdrojů

Rozsáhlá sanační opatření na železniční trati Rynoltice – Křižany – Výkon nepřetržitého geotechnického dozoru, komplexní inženýrskogeologický a geotechnický průzkum a zpracování projektu sanace, která získala titul Česká dopravní stavba a Ground Engineering Awards 2016

Nezávislý dozor R1 v úsecích Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severní obchvat, Slovensko – Zajištění nezávislého dozoru nového rychlostního úseku R1 o délce 51,6 km.