CZ | EN

Pražské geotechnické dny 2024Pražské geotechnické dny 2024


13. – 14. května 2024

Geotechnický monitoring 

Jubilejní 30. ročník mezinárodní konference Pražské geotechnické dny, zaměřený na problematiku geotechnického monitoringu, se uskuteční ve dnech 13. a 14. května 2024

S radostí vás zveme na jubilejní 30. mezinárodní konferenci Pražské geotechnické dny 2024, která se uskuteční ve dnech 13. až 14. května 2024 v Praze. Se zahraničními hosty se při příležitosti tohoto významného milníku pořádání konference zaměříme na téma geotechnického monitoringu. Emeritní profesor Eduardo Alonso z barcelonské Universitat Politècnica de Catalunya přednese výroční třicátou Pražskou geotechnickou přednášku. Nosným tématem budou sesuvy půdy vyvolané ztekucením (Liquefaction-induced landslides). Pod vedením pana profesora Alonsa proběhne také workshop o hrubozrnných materiálech (Coarse granular materials: from particle behaviour to large-scale structures).

Připojte se k nám a oslavte s námi tento milník dynamickým dvoudenním programem, kde nebudou chybět zajímavé diskuse předních zahraničních odborníků, prezentace, příležitosti k navazování kontaktů nebo předávání Cen akademika Quida Záruby pro mladé inženýrské geology a geotechniky za mimořádné práce v oboru. Pražské geotechnické dny již tři desetiletí přinášejí nejnovější poznatky vědy a aktuální témata v oblasti geotechniky. První konferenční den je věnován přednáškám předních světových odborníků a Pražské geotechnické přednášce. Druhý konferenční den probíhá odborný workshop. 

O podrobném programu konference a otevření registrací vás budeme brzy informovat.

Těšíme se na viděnou v Praze!