CZ | EN

Pražské geotechnické dny 2023Pražské geotechnické dny 2023


22. – 23. května 2023

Cyclic Loading of Geotechnical Structures 


PROGRAM (PDF)29. ročník mezinárodní konference Pražské geotechnické dny 2023 zaměřený na problematiku Cyclic Loading of Geotechnical Structures se uskuteční ve dnech 22. – 23. května 2023

Srdečně vás zveme na 29. ročník mezinárodní konference Pražské geotechnické dny. V hlavní přednáškový den, pondělí 22. května 2023, vystoupí v prostorách Akademie věd ČR se svými příspěvky přední odborníci z Norwegian Geotechnical Institute (Norsko), University of Oxford a University of Bristol (Spojené království), Technische Universität Darmstadt (Německo), Silesian University of Technology (Polsko), Massachusetts Institute of Technology a University of California (USA). Přednáškové bloky završí pan profesor Yannis Dafalias již 29. Pražskou geotechnickou přednáškou na téma Critical State Constitutive Modeling of Sands within Bounding Surface Plasticity, and Application to Centrifuge Data for Geotechnical Structures under Cyclic Loading. Workshop pod vedením pana profesora proběhne dne 23. května 2022 na téma Fabric Anisotropy within Anisotropic Critical State Theory v Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V rámci Pražských geotechnických dnů bude také předána prestižní Cena akademika Quida Záruby pro mladé geology a geotechniky, která vyznamenává špičkové mladé odborníky za mimořádné a nejzajímavější práce v oboru.

PROGRAM 

PONDĚLÍ 22. KVĚTNA 2023
Akademie věd České republiky, Národní třída 3, Praha 1

The NGI Framework for Cyclic Loading Foundation Design
– Dr. Lars Andresen, NGI, Norway

Design of Offshore Wind Turbine Foundations for Cyclic Loading
– prof. Byron Byrne, University of Oxford, United Kingdom 

Predicting the Accumulated Rotation of Monopiles under Lifetime Conditions
– Dr. Ana Page, NGI, Norway

Thermo-Mechanical Modeling of Seasonal Heat Storage in Clay
– prof. Andrew Whittle, MIT, Boston, USA

Design of Pile Foundations for Large Storage Tanks under Seismic Loading
– prof. Hauke Zachert, TU Darmstadt, Germany

Exploiting Soil Behaviour to Improve Cyclic Geo-Structural Performances: from Seismic to Offshore Applications
– prof. Andrea Diambra, University of Bristol, United Kingdom

Numerical Analyses of Monopiles under Cyclic Lateral Load: from Simple 2D to Complex 3D Approaches
– Dr. Maciej Ochmanski, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland

Slavnostní předání Ceny akademika Quida Záruby pro mladé inženýrské geology a geotechniky
29. Pražská geotechnická přednáška – Critical State Constitutive Modeling of Sands within Bounding Surface Plasticity, and Application to Centrifuge Data for Geotechnical Structures under Cyclic Loading  
– prof. Yannis F. Dafalias, University of California, Davis; National Technical University of Athens; Institute of Thermomechanics, CAS, Prague

ÚTERÝ 23. KVĚTNA 2023
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2

Workshop – Fabric Anisotropy within Anisotropic Critical State Theory 
– prof. Yannis F. Dafalias, University of California, Davis; National Technical University of Athens; Institute of Thermomechanics, CAS, Prague

*Změna programu vyhrazena