CZ | EN

Stavba dálničních tunelů Lochkov, Praha

Stavba dálničních tunelů Lochkov

Lokalita:
Pražský okruh, Praha 

Náš přístup: 
3D zaměření skutečného stavu primárního ostění tunelových trub

Zaměření primárního ostění tunelových trub dálničních tunelů Lochkov na pražském silničním okruhu 

V rámci rozsáhlého geomonitoringu pro stavbu tunelů Lochkov v celkové délce 1,7 km, zajistili odborníci SG Geotechniky také 3D zaměření skutečného stavu primárního ostění dvoupruhové a třípruhové tunelové trouby. Cílem zaměření bylo porovnání skutečného stavu primárního ostění s projektovou dokumentací. Na základě výsledků měření byla provedena úprava primárního ostění před betonáží definitivního ostění. 

Měření bylo provedeno laserovým skenerem Leica HDS 3000. Výsledky měření byly zpracovány do tvaru příčných řezů a mapy odchylek rozbalené plochy tunelového ostění od nominálního profilu. 

 >> Specialisté SG Geotechniky vedli sdružení geotechnického monitoringu při stavbě dálničních tunelů Lochkov