CZ | EN

Stavba dálničních tunelů Lochkov, Praha

Stavba dálničních tunelů Lochkov 

Lokalita:
Pražský okruh, Praha 

Náš přístup: 
Geotechnický a hydrogeologický monitoring, geologická a geotechnická dokumentace ražeb, konvergenční, inklinometrická a extenzometrická měření, geodetická měření na povrchu, nivelační měření objektů, dynamometrická měření na kotvách a seismická měření, řízení a vyhodnocování geotechnického monitoringu informačním systémem BARAB®

Rozsáhlý geomonitoring pro stavbu dálničních tunelů na pražském silničním okruhu  

Pražský okruh, otevřený v roce 2010, patří k nejvýznamnějším dopravním stavbám v České republice. Jižní a jihozápadní část okruhu propojuje dálniční tah D1 na Brno s dálnicí D5 na Plzeň a dále do Německa. Tranzitní doprava tak poprvé vede Českou republikou kompletně po komunikacích dálničního typu. Součástí jihozápadní části okruhu jsou tunely Lochkov celkové délky téměř 1,7 km, při jejichž stavbě spolupracovala SG Geotechnika.  

Tunel se skládá ze dvou samostatných jednosměrných tubusů, v pravém (stoupajícím) tubusu jsou tři jízdní pruhy, v levém (klesajícím) jsou dva jízdní pruhy. Délka ražené části tunelu je cca 1,3 km, zbytek jsou tunely hloubené. Plocha výrubu dvoupruhového tunelu činí cca 103 m2, plocha třípruhového tunelu je až 137 m2. Tunelové trouby jsou z bezpečnostních a technologických důvodů propojeny sedmi tunelovými propojkami po cca 200 m.

Výstavba ražené části tunelu byla zahájena v předstihu ražbou průzkumné štoly, ve které naši specialisté provedli podrobný inženýrskogeologický průzkum a geotechnický monitoring. Při vlastní ražbě tunelů Lochkov vystupovali odborníci SG Geotechniky jako vedoucí sdružení geotechnického monitoringu. Zajišťovali nepřetržité inženýrskogeologické sledování ražeb tunelů i propojek, vedli kancelář geomonitoringu a zajišťovali celou řadu měření na povrchu i v podzemí.

Pečlivé monitorování tunelu i staveb na povrchu a soustavné ověřování platnosti projektových předpokladů mělo za výsledek maximální bezpečnost pro vlastníky přilehlých budov, jejich obyvatele i pracovníky na stavbě tunelu. Na komplexní geotechnický monitoring, realizovaný při výstavbě tunelu, navazuje od konce roku 2010 provozní kontrolní sledování, zahrnující geotechnický a hydrogeologický monitoring, které rovněž provádí SG Geotechnika.