CZ | EN

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Lokalita:
Hrubý Jeseník, CHKO Jeseník  

Náš přístup:
Sanace průsaku vod do podzemních objektů, injektážní práce, včetně geofyzikálního průzkumu.  


Pomáháme zajistit bezpečný provoz Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně je jedním z nejvýznamnějších vodních děl a zároveň nejrozsáhlejší energetické dílo v Česku, jehož výstavba byla ukončena v roce 1996. Naši odborníci pomáhají zajistit bezpečný provoz elektrárny a dlouhodobě zde provádí zejména sanační a injektážní práce.

Elektrárna sestává ze dvou nádrží, jejichž výškový rozdíl je 535 m. Horní nádrž je situována v nadmořské výšce 1350 m s celkovým objemem cca 2,7 m3 a plochou 15,4 ha. Dolní nádrž se nachází na říčce Divoká Desná v nadmořské výšce 825 m a disponuje objemem 3,4 m3 a plochou 16 ha. Areál elektrárny se nachází v chráněné krajinné oblasti a z ekologických důvodů je celý provoz umístěn v podzemí.

Naprostá většina objektů se nachází v přilehlém horninovém masivu. Ten je tvořen tektonicky porušenými pararulami, přičemž diskontinuity v horninovém masivu jsou nasycené vodou. Naši odborníci dlouhodobě provádí sanace průsaku vod do podzemních objektů přečerpávací elektrárny. Na hrázi dolní nádrže byl také proveden georadarový průzkum za účelem posouzení homogenity podsypných vrstev návodního líce hráze a detekce případných dutin – kaveren na dolní hrázi.

Elektrárna zabezpečuje stabilitu elektrizační soustavy, pro kterou je nezbytná rovnováha mezi aktuální spotřebou a výkonem dodávaným ostatními elektrárnami. Zejména vlivem nástupu větrných a slunečních elektráren se výrazně zvýšila nestabilita systému. Úkolem elektrárny je vyrovnávání výkyvů v elektrické přenosové síti, a to především v denní špičce a nočním energetickém přebytku. K tomuto účelu slouží dvě reverzní Francisovy turbíny, každá o instalovaném výkonu 325 MW. Elektrárna využívá principu uložení energie do spádového rozdílu vodní masy. Tedy přebytečná elektrická energie, která je vyráběna v noci (tzv. levný proud), je spotřebována na čerpání vody z dolní nádrže do horní. Zde je voda zadržena do doby jejího potřebného využití (v elektrické špičce tzv. drahý proud). Několikrát denně tak přechází z čerpadlového do turbínového režimu a naopak.

>> Odborníci SG Geotechniky zajistili sanaci skalní soutěsky a břehového pásma dolní nádrže na Přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně