CZ | EN

Geotechnické zajištění skalního útvaru, Dlouhé stráně

Geotechnické zajištění skalního útvaru, Dlouhé stráně  

Lokalita:
Dlouhé stráně, okres Šumperk 

Náš přístup: 
Geotechnická opatření pro stabilizaci porušeného skalního svahu pro zajištění bezpečného provozu na přilehlé silniční komunikaci. 


Geotechnická opatření pro stabilizaci porušeného skalního svahu pro zajištění bezpečného provozu na silniční komunikaci vedoucí ke správnímu centru Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně.  

Lokalita Plchova soutěska tvoří část přístupové cesty k Přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně. Jedná se o úsek dlouhý cca 100 m, kde se údolí řeky Divoká Desná zužuje a jeho svahy nabývají strmosti ve výši 70–80°. Samotná silnice je ve vlastnictví společnosti ČEZ, a.s. a slouží jako hlavní obslužní komunikace pro zajištění provozu elektrárny Dlouhé stráně. Udržení bezproblémového provozu je pro činnost elektrárny naprostou nezbytností.  

Rozpojování silně porušeného skalního útvaru se uskutečnilo bez použití trhacích prací postupným rozrušováním porušených horninových bloků silovým působením ocelových klínů, umístěných ve vhodně situovaných vrtech. Bylo použito hydraulických rozpojovacích klínů – systém DARDA. Před zahájením rozpojování byl samotný blok “K” zajištěn ocelovými lany. Celkově bylo rozpojeno 20 m3 horniny. Po rozpojení vyčnívajícího skalního útvaru – kritického místa “K” byla jeho půdorysná plocha a bezprostřední okolí pokryto bezpečnostními sítěmi Galmac. Celková plocha takto zajištěného svahu činí 90 m2.  

Ochrannými sítěmi bylo definitivně zajištěno plošné místo zbylé části skalního útvaru a přilehlý svah tak, aby se znemožnilo v budoucnu vypadávání a sesouvání nově uvolněných kusů horniny. Předmětné sítě byly ukotveny systémem kotev, a to jak samozavrtávacích R32, tak roxorovými kotevními tyčemi o průměru 22 a 25 mm. Zajištění se uskutečnilo obvodovým lanem o průměru 12/14 mm. Dalším bezpečnostním opatřením byla výstavba ochranného valu bezprostředně u silniční komunikace. Jeho účelem je zachycení drobných splavovaných úlomků hornin tak, aby se nedostaly na povrch silnice. 

>> SG Geotechnika provádí dlouhodobé sanační a injektážní práce pro zajištění bezpečného provozu vodní elektrárny Dlouhé stráně, nejrozsáhlejšího energetického díla v Česku