CZ | EN

Modernizace Negrelliho viaduktu, Praha

Modernizace Negrelliho viaduktu

Lokalita:
Hlavní město Praha  

Náš přístup:  
Geotechnický dozor modernizace Negrelliho viaduktu, spolupráce na doplňkovém stavebnětechnickém průzkumu a vydání metodického podkladu pro doplňkovou diagnostiku zdiva.  


Modernizace nejdelšího železničního mostu ve střední Evropě probíhá pod metodickým vedením a dozorem specialistů SG Geotechniky 

Negrelliho viadukt, významná mostní páteř dráhy z Vídně do Prahy a Děčína, zapsaná na seznamu kulturních památek UNESCO, se po více než 160 letech dočkal své rekonstrukce. Nejdelší železniční most ve střední Evropě se nacházel v téměř havarijním stavu, včetně nevyhovujícího železničního svršku a zastaralého trakčního vedení.  

Specialisté SG Geotechniky zajistili geotechnický dozor stavby z poloviny 19. století o délce 1 413 metrů, která je tvořena stovkou mostních oblouků. Společně s Kloknerovým ústavem ČVUT provedli také doplňkový stavebnětechnický průzkum a vydali metodický podklad pro doplňkovou diagnostiku zdiva. 

Rekonstrukce vyžadovala sanaci zdiva, výměnu a obnovení systému odvodnění mostu, zesílení vybraných základů mostních pilířů a zpevnění zdiva injektáží. Největší objem geotechnických prací provedla společnost zejména v prvním roce stavby, kdy bylo dozorováno provedení injektáží základů a injektáž dříků pilířů. Následoval geotechnický dozor při budování jímek okolo pilířů v řece Vltavě a navazující injektáž zdiva pilířů a opěr. Společně s Kloknerovým ústavem společnost vydala metodický poklad pro doplňkovou diagnostiku zdiva. Naši specialisté se podíleli na vyhodnocení provedené diagnostiky uskutečněné po očištění konstrukce a supervizi jejích závěrů. Právě pod metodickým vedením a kontrolou je prováděna samotná rekonstrukce Negrelliho viaduktu za účelem zajištění plnění závazných parametrů modernizované trati.

>> Rekonstrukce historického Negrelliho viaduktu je dokončena a na železniční most se poprvé od roku 2017 vrací vlaky