CZ | EN

Rekonstrukce historického Negrelliho viaduktu

Rekonstrukce historického Negrelliho viaduktu

8. 6. 2020

 Na Negrelliho viadukt se opět vrátily vlaky

Rekonstrukce historického Negrelliho viaduktu je dokončena a na železniční most se poprvé od roku 2017 vrací vlaky. Rekonstrukce probíhala pod metodickým vedením a kontrolou specialistů Kloknerova ústavu ČVUT a SG Geotechniky. Ve stavbě se úspěšně skloubila rekonstrukce chráněné historické památky a funkčního inženýrského díla, které splňuje soudobé parametry železničního provozu

Památkově chráněný most slouží dopravě v hlavním městě již od roku 1850. „Díky tomu, že rekonstrukce viaduktu proběhla za maximálního využití původních materiálů i technologií, podařilo se zachovat jeho památkovou hodnotu. Současně ale trať prošla výraznou modernizací, a může se tak stát součástí rychlodráhy na Kladno s odbočkou na pražské letiště,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček.

Rekonstrukční práce začaly v dubnu 2017. Zrekonstruovalo se celkem 100 cihlových, pískovcových či žulových kleneb, z nichž osm překračuje Vltavu. Celkem 19 kleneb muselo být kompletně rozebráno a znovu sestaveno. U sedmi z nich vyšlo najevo, že jsou v horším stavu, než se původně předpokládalo. Rekonstrukci mostu z poloviny 19. století shrnuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda: „šlo o první takto velkou opravu v jeho 170 let dlouhé historii. V tomto případě se dá bez nadsázky říct, že nezůstal kámen na kameni. Výsledek ale stojí za to, což ocení nejen obyvatelé a návštěvníci Prahy, ale především cestující ve vlacích.“

Specialisté SG Geotechniky zajistili geotechnický dozor stavby, zejména provedení injektáží základů, dříků pilířů a budování jímek okolo pilířů v řece Vltavě a navazující injektáž zdiva pilířů a opěr. Společně s Kloknerovým ústavem ČVUT společnost vydala metodický podklad pro doplňkovou diagnostiku zdiva a podílela se na vyhodnocení provedené diagnostiky, uskutečněné po očištění konstrukce, a supervizi jejích závěrů. Právě pod metodickým vedením a kontrolou byla prováděna samotná rekonstrukce Negrelliho viaduktu za účelem zajištění plnění závazných parametrů trati.

Do původních tras se od června 2020 vrátily příměstské linky z Prahy do Kralup nad Vltavou, z Prahy do Kladna a také rychlíky Praha–Rakovník a spěšné vlaky do Loun. Modernizací prošel železniční spodek i svršek, což se kromě zvýšení traťové rychlosti ze 40 na 60 km/h projeví také na klidnější a plynulejší jízdě vlaků. Náhrada stávajícího zabezpečovacího a sdělovacího zařízení za moderní elektronické znamenala nejen zvýšení bezpečnosti, ale také propustnosti dvoukolejné tratě, na kterou se nyní vejde až 14 párů vlaků za hodinu. Elektrický provoz zajišťuje moderní trakční vedení. Most je navíc nedílnou součástí protipovodňové ochrany v Karlíně i v Holešovicích. V mostních pilířích na obou březích Vltavy je zabudovaná konstrukce, do které se v případě hrozícího nebezpečí osadí mobilní bariéry. V minulosti most odolal povodním v roce 1865, 1890 a 2002.


Foto: Archiv SG Geotechnika a.s.

Zdroj: Parlamentnilisty.cz