CZ | EN

Dvorecký most: Geotechnický průzkum pro založení nového pražského mostu

  • Domů
  • Aktuálně
  • Dvorecký most: Geotechnický průzkum pro založení nového pražského mostu

Dvorecký most: Geotechnický průzkum pro založení nového pražského mostu

23. 2. 2024

Pro přípravu stavby Dvoreckého mostu, který spojí pražské části Smíchov a Podolí, zajistila SG Geotechnika podrobný geotechnický průzkum a řadu doplňkových průzkumů, které poskytly klíčové informace pro návrh založení mostu. Dvorecký most má v současné době již založené všechny pilíře i obě opěry a postupně jsou budovány nadzemní konstrukce. Zprovozněn bude v roce 2025 a sloužit bude MHD, cyklistům a pěším

Dvorecký most, inspirovaný pražskou kubistickou tradicí, přinese již devatenácté přemostění Vltavy. Propojí oba břehy mezi smíchovským Lihovarem a Žlutými lázněmi v Podolí pro plynulý pohyb městské hromadné dopravy, cyklistů a pěších. Zároveň výrazně zlepší dopravní infrastrukturu, spojí významné tramvajové trati vedoucí od Barrandova a Modřan a odlehčí Barrandovskému mostu v dopravních špičkách. Na dalším významu získá při vzniku zamýšlené trati z ulice Jeremenkova, která povede přes budoucí stanici metra D Olbrachtova dále na Pankrác.

Geotechnický průzkum, provedený odborníky společnosti SG Geotechnika, odhalil složité geologické podmínky

Samotné stavbě mostu, která byla zahájena v roce 2022, předcházel podrobný geotechnický průzkum pro přípravu stavby. Cílem průzkumu, prováděného společností SG Geotechnika, bylo zjištění inženýrskogeologických poměrů v místě zakládání mostních opěr a pilířů pro poskytnutí dostatečných podkladů pro projekt založení. Průzkumné práce se neobešly bez vrtných prací do hloubky 25 metrů pod dno Vltavy, presiometrických a karotážních měření, laboratorních a terénních zkoušek, geofyzikálních prací a dalších. Vrtáno bylo jak na březích, tak i v řečišti. Průzkum zjistil místy velice složité geologické podmínky s rychlým střídáním kvality horninového masivu způsobeným průběhem poruchové zóny pod dnem řečiště.

V průběhu realizace stavby provedli pracovníci SG Geotechnika i řadu doplňkových průzkumů, včetně detekce staré štoly v oblasti Lihovaru dříve sloužící Pile Löwy a Witerberg, a průzkumu pro stavbu nové loděnice na podolském břehu

Komplikované poměry na pilíři P4 si vyžádaly doplnění několika vrtů z řečiště i speciálních geofyzikálních měření ve vrtech i mezi vrty. Pro ilustraci složité geologické stavby zde byl z výsledků prací sestaven schématický 3D model podloží.


Ukázka schématického 3D modelu podzákladí I Foto: SG Geotechnika a.s.

Vedle geologických výzev bude zajisté výzvou i unikátní design mostu, který zahrnuje betonáže z bílého betonu a kubistickou geometrii nosné konstrukce. Dvorecký most není pouze infrastrukturním projektem, ale stane se i místem pro odpočinek, sport a kulturu, mimo jiné dle výtvarného řešení umělce Krištofa Kintery. Dokončení mostu je plánováno na listopad 2025.


Vizualizace Dvoreckého mostu mezi Smíchovem a Podolí I Foto: Atelier 6


Realizace vrtných prací v řečišti – průzkum pro založení pilíře P4 I Foto: SG Geotechnika a.s.