CZ | EN

Oceňujeme mladé talenty v geotechnice a inženýrské geologii: Nominace na Cenu akademika Quida Záruby 2023

  • Domů
  • Aktuálně
  • Oceňujeme mladé talenty v geotechnice a inženýrské geologii: Nominace na Cenu akademika Quida Záruby 2023

Oceňujeme mladé talenty v geotechnice a inženýrské geologii: Nominace na Cenu akademika Quida Záruby 2023

10. 1. 2024

Komise Zárubovy ceny přijímá nominace mladých talentovaných geotechniků a inženýrských geologů na Cenu akademika Quida Záruby za rok 2023  

Touto prestižní cenou, udělovanou za mimořádné práce v oboru, každoročně oceňujeme a podporujeme mladé a nadané odborníky, kteří přinášejí nové myšlenky a přístupy do oblasti geotechniky a inženýrské geologie. Ocenění zároveň připomíná odkaz profesora Quida Záruby, zakladatele české školy inženýrské geologie, prvního prezidenta Mezinárodní asociace pro inženýrskou geologii a životní prostředí (International Association for Engineering Geology and the Environment) a zakladatele naší společnosti.

Nominace nadaných mladých geotechniků a inženýrských geologů za výjimečné práce v oboru

Nominace jsou přístupné pro mladé geology a geotechniky ve věku do 35 let za vynikající práce v oborech mechaniky zemin a hornin, inženýrské geologie, podzemních staveb, zakládání staveb, geotechnického a inženýrskogeologického průzkumu a environmentální geotechniky. Komise Zárubovy ceny, složená ze zástupců České asociace inženýrských geologů, Slovenské asociace inženýrských geologů, České a slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství a společnosti SG Geotechnika, přijímá nominace do 31. března 2024.

Vítěz představí svoji práci na mezinárodní konferenci Pražské geotechnické dny 2024

Dosavadní nositelé ceny patří ke známým osobnostem v geotechnické komunitě. Letošní vítěz bude nejen slavit své ocenění, ale také bude mít jedinečnou příležitost prezentovat svou práci na mezinárodní konferenci Pražské geotechnické dny 2024, která se koná ve dnech 13. – 14. května 2024. Těšíme se na příliv nominací mladých talentů, kteří vynikají v oborech geotechniky a inženýrské geologie!

Pravidla pro udělování Ceny akademika Quida Záruby »

V loňském ročníku byli oceněni dva mladí inženýrští geologové. Cenu a medaili akademika Quida Záruby získal Marco Loche z Univerzity Karlovy za práci „Thermo-Hydro-Mechanical Coupling in Slope Stability: Advanced Experiments and Multiscale Modelling“. Zvláštní ocenění za mimořádně kvalitní práci obdržela Eva Zvara za svoji práci „Retrospective Evaluation of Landslide Susceptibility Maps, Case Study: Stara Lubovna District.“ Čtěte více » 
Přílohy:
Formulář na nominaci na Cenu akademika Quida Záruby