CZ | EN

Delegace etiopského ministerstva „Water and Energy“ v České republice

  • Domů
  • Aktuálně
  • Delegace etiopského ministerstva „Water and Energy“ v České republice

Delegace etiopského ministerstva „Water and Energy“ v České republice

28. 6. 2023

Českou republiku navštívila delegace etiopského ministerstva jako součást výměny zkušeností při probíhajícím projektu zpracování geologické a hydrogeologické mapy Etiopie, jejíž hydrogeologickou část zpracovávají odborníci SG Geotechniky

Ve dnech 19. – 23. června 2023 proběhla v Česku návštěva delegace etiopského ministerstva „Water and Energy, kterou vedl náměstek ministra pro oblast plánování a hospodaření s vodou pan Dr. Abraha Adugna Ashenafi. Návštěva se uskutečnila jako součást výměny zkušeností při probíhajícím projektu na zpracování geologické a hydrogeologické mapy Etiopie v měřítku 1 : 1,000,000. Projekt, financovaný Českou rozvojovou agenturou, vede Česká geologická služba a společnost SG Geotechnika je zpracovatelem jeho hydrogeologické části. Unikátní znalost etiopské hydrogeologie a tamního prostředí je založena zejména na čtyřicetileté zkušenosti našeho kolegy RNDr. Jiřího Šímy, které dále předává právě při spolupráci na obdobných projektech.

Čeští odborníci připraví i návrh hydrogeologické rajonizace Etiopie pro udržitelné využívání podzemních zdrojů vody

Kromě samotné geologické a hydrogeologické mapy je součástí projektu i zpracování příslušných textových vysvětlivek a mimo jiné také návrh hydrogeologické rajonizace Etiopie. Tyto podklady mají v praxi umožnit lepší plánování zejména v oblasti vodního hospodářství, neboť mapování vodních zdrojů, jejich ochrana a udržitelné využívání zůstávají v Etiopii důležitou prioritou zejména v kontextu rostoucí populace a nepravidelných výskytů suchých období. Podzemní voda je přitom v Etiopii základním zdrojem pro zásobování obyvatel pitnou vodou.

Etiopská delegace byla seznámena s vybranými vodními díly v České republice a českou legislativou v oblasti vodního hospodářství

V rámci návštěvy proběhla jednání na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, České rozvojové agentuře a v sídle neziskové organizace Člověk v tísni. Pro naše etiopské kolegy bylo zajištěno několik odborných exkurzí. Proběhla návštěva vodního zdroje a Úpravny vody Rečkov, provozovaný akciovou společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, který zásobuje vysoce kvalitní podzemní vodou přibližně 75 tisíc obyvatel na Mladoboleslavsku. Dále návštěva Vodního díla Les Království a představení české křídové pánve v atraktivním prostředí Hruboskalska s odborným výkladem zástupců České geologické společnosti a Přírodovědecké fakulty UK. Na závěr proběhla návštěva a představení České inspekce životního prostředí (ČIŽP) s prezentací zaměřenou na problematiku české legislativy v oblasti vodního hospodářství, ochrany vod a jejího vymáhání. Kromě odborné části dopřáli čeští hostitelé etiopským kolegům i možnost seznámit se s některými pražskými pamětihodnostmi a navštívili také provoz historické sklárny v Harrachově.

SG Geotechnika se s týmem svých expertů zapojuje do rozvojových projektů v Etiopii »