CZ | EN

Cyklické zatěžování geotechnických konstrukcí – Pražské geotechnické dny 2023

  • Domů
  • Aktuálně
  • Cyklické zatěžování geotechnických konstrukcí – Pražské geotechnické dny 2023

Cyklické zatěžování geotechnických konstrukcí – Pražské geotechnické dny 2023

13. 6. 2023

Pražské geotechnické dny 2023 nabídly přednášky z celého spektra komplexní problematiky cyklického zatěžování geotechnických konstrukcí. Byla udělena prestižní Cena akademika Quida Záruby

Na půdě Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy proběhl 29. ročník mezinárodní konference Pražské geotechnické dny. Pozvání do historického centra Prahy přijalo sedm celosvětově uznávaných expertů s příspěvky věnovanými problematice cyklického zatěžování geotechnických konstrukcí.

Cyklické zatěžování geotechnických konstrukcí

O nejnovějších poznatcích a návrzích zakládání cyklicky zatěžovaných konstrukcí na Norwegian Geotechnical Institute (NGI) promluvil první přednášející Dr. Lars Andresen z NGI v Norsku. O navrhování založení příbřežních větrných elektráren se zaměřením na cyklické zatěžování přednášel profesor Byron Byrne z Oxfordské univerzity. Dr. Ana Page z NGI v Norsku popsala možnosti modelování a předvídání akumulované rotace základů příbřežních větrných elektráren po celou dobu jejich životnosti. Profesor Andrew Whittle z Massachusetts Institute of Technology v Bostonu referoval o termo-mechanickém modelování sezónního skladování tepelné energie v jílovitých zeminách. O navrhování hlubinných pilotových základů pro zásobníky paliv při seismickém zatížení mluvil profesor Hauke Zachert z Technischen Universität Darmstadt. Profesor Andrea Diambra z Bristolské univerzity přednášel o využití specifických vlastností zemin pro zkvalitnění zakládání cyklicky zatěžovaných konstrukcí v seismických i příbřežních základových podmínkách. A profesor David Mašín z Univerzity Karlovy hovořil o numerických 2D a 3D analýzách pro cyklicky laterálně zatěžované monopiles/piloty. 

Cena akademika Quida Záruby pro mladé geology a geotechniky

V letošním ročníku Ceny akademika Quida Záruby byli oceněni dva mladí inženýrští geologové. Cenu a medaili akademika Quida Záruby získal Marco Loche, MSc. et Ph.D. z Univerzity Karlovy za práci „Thermo-Hydro-Mechanical Coupling in Slope Stability: Advanced Experiments and Multiscale Modelling“ a Bc. Ema Zvara získala za svoji práci „Retrospective Evaluation of Landslide Susceptibility Maps, Case Study: Stara Lubovna District“ zvláštní ocenění za mimořádně kvalitní práci. Ocenění si slavnostně převzali své diplomy a vítěz navíc medaili při příležitosti konference Pražské geotechnické dny 2023, kde dostal také prostor na prezentaci oceněné práce.

Pražská geotechnická přednáška přiblížila konstitutivní modelování písků v rámci cyklického zatěžování

Jako poslední přišla na řadu 29. Pražská geotechnická přednáška, které se v letošním roce ujal profesor Yannis F. Dafalias z Kalifornské univerzity v Davisu, Národní technické univerzity v Aténách a také z Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR. Profesor Dafalias přiblížil konstitutivní modelování písků založené na mechanice kritických stavů v rámci Bounding Surface Plasticity a jeho aplikace na data cyklického zatěžování staveb z geotechnické centrifugy.

Odborný seminář se věnoval anizotropii látek

Druhý konferenční den se konal tradičně na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Vedení workshopu se ujal profesor Yannis F. Dafalias a seznámil posluchače s nejnovějšími výzkumy v oblasti anizotropie struktury zemin v rámci anizotropní teorie kritických stavů.

Za pořadatele, společnost SG Geotechnika, Univerzitu Karlovu a Česko-Slovenskou společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, děkujeme všem přednášejícím, kteří přes svoji extrémní vytíženost vážili cestu do Prahy a z pozice světově uznávaných specialistů pojednali o novinkách v oboru, odborné veřejnosti a návštěvníkům za jejich účast a především týmu našich kolegů, kteří se podíleli na přípravě a atmosféře letošních Pražských geotechnických dnů. Zároveň již nyní srdečně vybízíme k účasti v příštím jubilejním 30. ročníku v roce 2024.