CZ | EN

Stavba metra D pokračuje v místě stanice Olbrachtova

Stavba metra D pokračuje v místě stanice Olbrachtova

2. 12. 2022

Na stavbě prvního úseku metra D začaly razicí práce ve stanici Olbrachtova a byla osazena poslední soška svaté Barbory. Odborníci SG Geotechniky zajišťují pro stavbu prvního úseku metra D komplexní geotechnický monitoring a pasportizaci

Na prvním úseku metra D Pankrác – Olbrachtova je vyražen první kilometr tunelů a štol. Téměř půlkilometr vznikl během geologického průzkumu, dalších 534 metrů vyrazili zhotovitelé za uplynulých sedm měsíců od zahájení výstavby metra D v okolí stanice Pankrác. Hloubicí nebo razicí práce nyní probíhají na čtyřech místech. Pokračovat budou hloubením a ražbou stanice Olbrachtova. Stavba se poblíž křižovatky ulic Na Strži a Olbrachtova blíží do fáze prováděné hornickým způsobem, proto bylo v této lokalitě požehnáno sošce svaté Barbory, patronce všech horníků a stavařů, která bude po dobu stavby dohlížet na bezpečnost horníků.

Požehnání svaté Barboře je staletá hornická tradice, která se dodržuje dodnes. Horníci podle ní zapalovali své ochránkyni ve štolách svíce, které nechávali na její svátek 4. prosince hořet celou noc a tzv. Barbořino světlo jim za to osvěcovalo temnotu i po celý následující rok. Je to poslední, čtvrtá soška svaté Barbory osazená na stavbě prvního úseku metra D. První dvě zhotovitelé naistalovali při zahájení geologického průzkumu na staveništích VO-OL a PAD4, třetí dohlíží na ražby přístupového tunelu a následně i samotné stanice v lokalitě PAD1b. Nová linka povede z Pankráce do Písnice, začít fungovat má koncem roku 2029. Druhý úsek metra D povede z Olbrachtovy na Nové Dvory a třetí úsek bude z Nových Dvorů do Písnice.


Zdroj: DPP