Člen skupiny
CZ | EN

Udělování Zlaté medaile akademika Quida Záruby

Udělování Zlaté medaile akademika Quida Záruby

5. 10. 2021

V roce 2021 byla obnovena tradice udělování Zlatých medailí akademika Quida Záruby za mimořádný přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky

Vzešlé nominace posuzuje nezávislá komise složená ze zástupců ČAIG, SAIG, ČSSMZGI, Katedry geotechniky Stavební fakulty ČVUT Praha, Ústavu hydrogeologie a inženýrské geologie Přírodovědecké fakulty UK Praha, Ústavu geotechniky Stavební fakulty VÚT Brno, Katedry geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB Ostrava, Katedry geotechniky Stavební fakulty STU Bratislava a Katedry inžinierskej geologie Prirodevedeckej fakulty Univerzity Komenského Bratislava. V letošním roce komise rozhodla o udělení zlaté medaile Ing. Ottu Horskému, CSc.

Slavnostní předání proběhne 15. 10. 2021 na Výjezdním zasedání ČAIG v Chotěboři, kde se mimo jiné připomene také 30 let fungování organizace.

Gratulujeme Ing. Horskému k významnému ocenění a přejeme mnoho dalších profesních i osobních úspěchů.