Člen skupiny
CZ | EN

Udělování Zlaté medaile akademika Quida Záruby

Udělování Zlaté medaile akademika Quida Záruby

5. 10. 2021

V roce 2021 byla obnovena tradice udělování Zlatých medailí akademika Quida Záruby za celoživotní přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky

Vzešlé nominace posuzuje nezávislá komise složená ze zástupců ČAIG, SAIG, ČSSMZGI, Katedry geotechniky Stavební fakulty ČVUT Praha, Ústavu hydrogeologie a inženýrské geologie Přírodovědecké fakulty UK Praha, Ústavu geotechniky Stavební fakulty VÚT Brno, Katedry geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB Ostrava, Katedry geotechniky Stavební fakulty STU Bratislava a Katedry inžinierskej geologie Prirodevedeckej fakulty Univerzity Komenského Bratislava.

V letošním roce komise rozhodla o udělení Zlaté medaile Ing. Ottu Horskému, CSc. za mimořádný přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky, osvětovou, publikační činnost i propagaci československé geologie v zahraničí. Slavnostní předání proběhne 15. 10. 2021 na Výjezdním zasedání České asociace inženýrských geologů v Chotěboři, kde se mimo jiné připomene také 30 let fungování organizace.

Ottu Horskému gratulujeme k významnému ocenění a přejeme mnoho dalších profesních i osobních úspěchů.


Zlatá medaile akademika Quida Záruby za celoživotní přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky 

Více o slavnostním předání Zlaté medaile akademika Quida Záruby za celoživotní dílo »