CZ | EN

Nový úsek D3 byl oceněn titulem PRESTA – prestižní stavba jižních Čech

  • Domů
  • Aktuálně
  • Nový úsek D3 byl oceněn titulem PRESTA – prestižní stavba jižních Čech

Nový úsek D3 byl oceněn titulem PRESTA – prestižní stavba jižních Čech

19. 7. 2021

Foto: Tomáš Malý

XI. ročník soutěžní přehlídky, která se koná tradičně každé dva roky, zná své vítěze. Titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech 2018–2020 získal v kategorii Dopravní a inženýrské stavby nový úsek dálnice D3 Ševětín–Borek za citlivé začlenění do krajiny, řešení biokoridorů a nakládání s vodami. 

Nová část dálnice D3 získala ocenění za perfektní zvládnutí stavby ve složitých podmínkách jak zakládání mostních objektů, tak i vlastního dálničního tělesa. Dále za citlivé začlenění stavby do krajiny včetně řešení biokoridorů a nakládání s povrchovými vodami v ochranných pásmech zdrojů pitné vody. Jedná se o novostavbu poloviny dálničního profilu společně s kompletní rekonstrukcí původní silnice I/3 tvořící druhou polovinu dálničního profilu. Stavba úseku dálnice D3 0309/II Ševětín–Borek je součástí budoucího propojení Prahy přes Jihočeský kraj na rakouskou rychlostní silnici S10.

Stavební dozor výstavby nového úseku D3 prováděli odborníci SG Geotechniky

Odborníci SG Geotechniky při výstavbě úseku D3 zajistili výkon stavebního dozoru díla a operativně řešili nastalé geotechnické výzvy, které vedly v některých případech k zásadní změně projektové dokumentace, aby byla zajištěna dlouhodobá bezpečnost komunikace. Stavba o délce 10,6 km s dvěma mimoúrovňovými křižovatkami a čtyřmi mostními konstrukcemi byla uvedena do předčasného užívání na přelomu roku 2019 a 2020 s přibližně ročním předstihem. 

Čtěte víc >> Stavba úseku D3 Ševětín–Borek v náročných geologických a hydrogeologických podmínkách, přinesla neočekávané geotechnické úlohy.

Titul PRESTA JIŽNÍ ČECHY pravidelně každé dva roky vyhlašují Český svaz stavebních inženýrů pod patronací hejtmana Jihočeského kraje, ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Jihočeským krajem
Stavba D3 probíhala v náročných geologických podmínkách. Odborníci SG Geotechniky operativně řešili nastalé geotechnické výzvy, které v některých případech vedly k zásadní změně projektové dokumentace I Foto: SG Geotechnika a.s.

Zdroj: ČKAIT