CZ | EN

Nepostradatelný geotechnický dozor

Nepostradatelný geotechnický dozor

2. 4. 2020

Odborný geotechnický seminář pojednal o geotechnickém dozoru na stavbách pozemních komunikací 

Dne 3. 3. 2020 se uskutečnil již 24. odborný geotechnický seminář pořádaný SG Geotechnikou a Českou silniční společností. Byl věnován tématu, které se v předchozích letech vůbec nediskutovalo, a to geotechnickému dozoru na stavbách pozemních komunikací. Geotechnik je nedílnou součástí technického dozoru investora a měl by být nápomocen vedoucímu technického dozoru a správci stavby při řešení specifických, tedy geotechnických, problémů při výstavbě inženýrských děl. Geotechnik v technickém dozoru investora hraje velmi důležitou roli. Obvykle se vyjadřuje k finančně největším změnám v průběhu výstavby, které představují podstatné navýšení nákladů.

Obecné přístupy, náplň a požadavky na geotechnický dozor 

Seminář představil obecné přístupy, náplň a požadavky na geotechnický dozor a propojení geotechnického dozoru s kontrolou kvality. Následoval příspěvek Ing. Vítězslava Herleho, věnovaný novým normám v oblasti geotechniky a zemních prací, které byly přijaty v období let 2018–2019 s komentářem jejich dopadu na stavební praxi. Doc. František Kresta ve své prezentaci rozebral oblasti, ve kterých se geotechnik technického dozoru pohybuje s konkrétními příklady, které běžně musí geotechnik řešit. Příspěvek se nevyhýbal ani kontroverznějším tématům, kdy mnohdy musí geotechnik technického dozoru investora obhajovat diskutabilní návrhy ze zadávací dokumentace.

Praktické zkušenosti při realizaci PPP projektu výstavby R1 na Slovensku, výstavby tunelů a dálnic D3, D11 a D35 

Ing. Helena Vosmanská se věnovala činnosti kontrolora kvality, především ve vazbě na geotechnickou problematiku. Posledním dopoledním příspěvkem bylo vystoupení Ing. Nory Badíkové, která nás seznámila se zkušenostmi z výkonu funkce nezávislého inženýra při realizaci PPP projektu výstavby R1 na Slovensku. Odpolední program byl věnován praktickým zkušenostem s řešenými geotechnickými problémy na stavbách. Ing. Václav Veselý shrnul své zkušenosti s prováděním geotechnického dozoru a monitoringu při výstavbě tunelů. V dalším příspěvku Ing. Jiří Záruba a Ing. Klára Malotová popsali vybrané geotechnické aspekty, které museli řešit, při výstavbě dálnice D3 a dálnic D11 a D35.

Stavba úseku D3, Ševětín–Borek, v náročných geologických podmínkách, přinesla neočekávané geotechnické výzvy, které vedly v některých případech k zásadní změně projektové dokumentace »

Geotechnické výzvy při stavbě silnice I/44 přes Červenohorské sedlo 

V posledním příspěvku připomenul doc. František Kresta a Ing. Nora Vosmanská stavby na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo v Olomouckém kraji se zajímavými geotechnickými problémy, včetně využití vyztužených násypů a gabionových zdí. Seminář, i přes rozbíhající se koronavirou krizi, proběhl v přátelské a pracovní atmosféře a zajímavá témata ocenili všichni zúčastnění, kterými byli především odborníci z praxe.

Více o Odborném geotechnickém semináři »