CZ | EN

Laboratoř SG Geotechniky rozvíjí obor geomechaniky a terénního měření již 90 let

  • Domů
  • Aktuálně
  • Laboratoř SG Geotechniky rozvíjí obor geomechaniky a terénního měření již 90 let

Laboratoř SG Geotechniky rozvíjí obor geomechaniky a terénního měření již 90 let

24. 2. 2020

Od založení doposud nejstarší, největší a nejlépe vybavené laboratoře geomechaniky a terénního měření v České republice uplynulo rovných devadesát let. Laboratoř společnosti SG Geotechnika si nadále udržuje bezkonkurenční portfolio akreditovaných laboratorních postupů, podílí se na rozvoji oboru geotechniky a pomáhá realizovat rozsáhlé inženýrské projekty nejen v Česku, ale také v zahraničí.

Tradice a vysoká odbornost společnosti SG Geotechnika je dílem mimořádné aktivity dvou výjimečných osobností, profesora Quido Záruby, který v roce 1926 založil první inženýrskogeologické pracoviště v tehdejším Československu, a profesora Aloise Myslivce, který založil v pražské Podbabě první československou laboratoř mechaniky zemin v roce 1930. Z činnosti laboratoře, která se dnes nachází na pražském Barrandově, vyrůstaly teoretické i praktické základy oboru geomechaniky a mnoho předních českých odborníků působilo právě v podbabské laboratoři. V 70. letech minulého století byla činnost laboratoře rozšířena o zkoušky skalních a podskalních hornin. V 90. letech o zkoušení kameniva, betonu a dalších stavebních hmot a materiálů. Značné zkušenosti laboratoř získala především ve zkoušení produktů antropogenní činnosti, jako jsou popílky, strusky, kaly či recykláty, které odborníci SG Geotechniky v mimořádném rozsahu uplatňují v zemních pracích, včetně aktivní činnosti v pracovní skupině WG 7 v Bruselu, kde zpracovávají technické podmínky užití druhotných a alternativních surovin. Laboratoř zavedla do běžné praxe také soubor zkoušek geosyntetických materiálů, včetně smykové zkoušky rozhraní zemina–geotextilie. V neposlední řadě byla laboratoř geomechaniky v roce 1997 určena Českým báňským úřadem jako zkušební laboratoř zásypných směsí odstraňovaných hlavních důlních děl.

Bezkonkurenční portfolio akreditovaných laboratorních postupů

V roce 1995 získala laboratoř geomechaniky své první osvědčení o akreditaci udělované Českým institutem pro akreditaci a od tohoto roku neustále rozšiřuje soubor akreditovaných zkoušek na současných 32 akreditovaných postupů. V současné době laboratoř provádí komplexní spektrum běžně požadovaných zkoušek zemin, hornin a kameniva, doplněných o terénní zkušebnictví, geofyzikální měření a geodetické činnosti.

Nejstarší laboratoř geomechaniky stojí za většinou významných inženýrských projektů nejen v Česku, ale také v zahraničí

Odborníci společnosti prováděli inženýrskogeologické, geotechnické a laboratorní práce pro většinu rozsáhlých inženýrských staveb v České republice a množství významných projektů v zahraničí v roli odpovědných geologů, vedoucích inženýrských projektů, expertů a poradců mezinárodních organizací. Velmi cenné zkušenosti naši specialisté laboratoře získali v Alžíru, Ázerbájdžánu, Egyptě, Iráku, Islandu, Jordánsku, Mali, Mongolsku, Nigeru, Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku či Ugandě, kde byly na významných stavbách zřízeny a vedeny polní laboratoře.

Laboratoř aplikovaným výzkumem rozvíjí obor geotechniky

Rovněž převážná většina českých norem pro laboratorní zkoušky mechaniky zemin vznikla nebo byla revidována na půdě laboratoře společnosti SG Geotechnika. Poznatky a zkušenosti získané při řešení úkolů aplikovaného výzkumu a při normotvorné činnosti byly v laboratoři ihned zavedeny do běžné praxe a společnost vždy byla a je významným pracovištěm pro vědeckotechnický rozvoj geotechniky, inženýrské geologie a geoekologie.

Laboratoř pomáhá realizovat významná inženýrská díla kontinuálně od roku 1930

Od svého založení v roce 1930 laboratoř geomechaniky testovala více než 230 tisíc vzorků zemin a hornin a vždy patřila ke špičkovým pracovištím ve svém oboru. Odborníci laboratoří nadále rozvíjí zkušební metody a udržují si vysokou odbornou autoritu. V současné době se naši specialisté podílejí na výstavbě nové linky pražského metra D, které pomáhají budovat již od roku 1954. Provádějí akreditované laboratorní zkoušky pro modernizaci IV. tranzitního železničního koridoru či pro výstavbu nových úseků dálnice D35.