CZ | EN

Pražské geotechnické dny 2018

Pražské geotechnické dny 2018

1. 6. 2018

26. ročník mezinárodní konference Pražské geotechnické dny pojednal o tématu Energy Geotechnics

Ve dnech 17. a 21. května 2018 proběhl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a Akademii věd České republiky již 26. ročník Pražských geotechnických dnů na téma Energy Geotechnics. I přes několik nečekaných nesnází, vyžadujících rychlé operativní řešení, které letošní ročník provázely, proběhla konference ve vysoké úrovni i kvalitě, jak je u Pražských geotechnických dní zvykem. Zásluhy patří jak přednášejícím, tak organizátorům.

Profesor R. Kerry Rowe z Queen´s University v Kanadě vedl čtvrteční seminář s názvem Landfills I have known: the Good, the Bad & the Ugly o problémových a sanace vyžadujících, ale i kvalitně provedených a fungujících skládkách na území Austrálie a Kanady. V hlavní přednáškový den se ujal také 26. Pražské geotechnické přednášky na téma Environmental Geotechnics: Looking back, Looking forward, přičemž obecněji shrnul poznatky z historie i své letité praxe a uvedl i novější postupy a vize budoucího nakládání s odpady.

Příští Pražské geotechnické dny proběhnou ve dnech 13. a 14. května 2019 na půdě Akademie věd České republiky a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy »