CZ | EN

Geotechnický monitoring na jubilejních Pražských geotechnických dnech 2024

  • Domů
  • Aktuálně
  • Geotechnický monitoring na jubilejních Pražských geotechnických dnech 2024

Geotechnický monitoring na jubilejních Pražských geotechnických dnech 2024

22. 5. 2024

Jubilejní 30. ročník mezinárodní konference Pražské geotechnické dny 2024 byl věnován komplexní problematice geotechnického monitoringu. Se svými příspěvky vystoupilo osm celosvětově uznávaných expertů a byla udělena prestižní Cena akademika Quida Záruby.

Na půdě Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy proběhl 30. ročník mezinárodní konference Pražské geotechnické dny. Výroční ročník otevřeli organizátoři ve svých úvodních projevech připomenutím bohaté historie konference, jejího růstu a dosaženého mezinárodního významu. Konference se za třicet let stala prestižní platformou pro sdílení know-how a nejnovějších poznatků v oboru geotechniky a každoročně hostí přední odborníky z celého světa na mechaniku zemin, hornin a inženýrskou geologii. Během jubilejního ročníku vystoupilo osm celosvětově uznávaných expertů s příspěvky věnovanými rozsáhlé problematice geotechnického monitoringu.

Dopolední seminář na téma geotechnického monitoringu

První přednášející, Dr. Andrew Ridley ze společnosti Geotechnical Observations v Londýně, hovořil o možnostech specifikace kvality geotechnického monitoringu. O pozorování a interpretaci dat z in-situ monitoringu vývoje mocnosti zmrzlé vrstvy při aplikaci zmrazování zemin přednášela prof. Francesca Casini z Tor Vergata University v Římě. Dr. Loizos Pelecanos z University of Bath v Anglii popsal možnosti využití optických vláken pro monitoring pilot. Prof. Mina Karstunen z Chalmers University of Technology v Göteborgu ve Švédsku představila integraci dat z pokročilého numerického modelování s daty získanými z monitoringu. Prof. Jean-Michael Pereira z Ecole des Ponts ParisTech ve Francii se zaměřil na využití strojového učení pro důkladnější analýzu dat z geotechnického monitoringu na příkladu TBM raženého tunelu pro pařížské metro. Dr. Joel Smethurst z University of Southampton v Anglii přednášel o důležitosti monitoringu při provádění zemních prací pro dlouhodobou životnost infrastrukturních staveb. O nové geotechnické laboratoři pro oddělení stavebního inženýrství cambridgeské univerzity, jejím vybavení a systému pro sběr a kontrolu dat hovořil Dr. Sam Stanier z University of Cambridge v Anglii.

Loňský ročník Pražských geotechnických dnů pojednal o cyklickém zatěžování geotechnických konstrukcí »

Cena akademika Quida Záruby pro mladé geology a geotechniky

Letošní Cena akademika Quida Záruby byla udělena Mgr. Tomáši Mohylovi, Ph.D. z Univerzity Karlovy za práci „Laboratorní výzkum tuhosti nenasycené zeminy v oboru velmi malých a malých přetvoření.“ Laureát ceny si slavnostně převzal diplom a medaili a prezentoval svou práci. Součástí ocenění je také sponzoring na vítězem vybrané konferenci, kde se může dále vzdělávat a šířit povědomí o své práci.

V roce 2023 získali ocenění dva mladí inženýrští geologové » 

Jubilejní 30. Pražská geotechnická přednáška

Závěrečnou částí a zároveň vrcholem prvního dne konference byla jubilejní 30. Pražská geotechnická přednáška, kterou přednesl prof. Eduardo E. Alonso z BarcelonaTech (UPC) ve Španělsku. Profesor Alonso posluchačům přiblížil procesy při sesuvech vyvolaných ztekucením, modelování jejich průběhu a problematiku práce v prostředí s nasycenými i nenasycenými zeminami. Představil velmi zajímavé příklady z praxe, včetně problémů s konstrukcemi v barcelonském přístavu, sesuvů hrází přehrad a odkališť ve Španělsku a Brazílii (Aznalcóllar a Fundao), sesuvů svahů v USA a Španělsku (sesuvy Oso a Valarties) a sesuvů v pyroklastických sedimentech v jižní Itálii.

Odborný workshop se věnoval mechanice hrubozrnných materiálů – rockfill

Druhý konferenční den se tradičně konal na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Workshop vedl opět prof. Eduardo E. Alonso a seznámil účastníky s nejnovějšími výzkumy na poli mechaniky částic, konkrétně u hrubozrnných materiálů, od chování samostatných částic po struktury velkých měřítek.

Poděkování a pozvání na příští ročník

Za pořadatele, společnost SG Geotechnika, Univerzitu Karlovu a Česko-Slovenskou společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, a za zaštiťovatele, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, děkujeme všem přednášejícím, kteří i přes svoji extrémní vytíženost vážili cestu do Prahy a z pozice světově uznávaných specialistů pojednali o novinkách v oboru. Děkujeme také odborné veřejnosti a návštěvníkům za jejich účast, a především týmu našich kolegů, kteří se podíleli na přípravě a atmosféře letošních jubilejních Pražských geotechnických dnů. Zároveň již nyní srdečně zveme k účasti v příštím, 31. ročníku, který se bude konat ve dnech 26. a 27. května 2025.