CZ | EN

3D model Pravčické brány, Národní park České Švýcarsko

3D model Pravčické brány

Lokalita:
Hřensko, Národní park České Švýcarsko

Náš přístup: 
Přesné zaměření geodetických bodů, letecká digitální fotogrammetrie, vyhotovení 3D modelu, termovizní průzkum a identifikace ploch opadu

3D model národní přírodní památky pro kvantifikaci ploch opadu pískovcové krusty a zobrazení tepelných anomálií 

SG Geotechnika pracuje s Národním parkem České Švýcarsko již od jeho vzniku v roce 2000. Během této spolupráce proběhla celá řada činností od sanace skal přes projektové práce, 3D laserové skenování a letecké termovizní snímkování. 

Odborníci společnosti realizovali sérii letů za účelem vyhotovení 3D modelu Pravčické brány, kvantifikování ploch opadu zralé pískovcové krusty a potažení 3D modelu texturou vzniklou z termovizního snímkování. Data byla získána metodou letecké digitální fotogrammetrie s využitím bezpilotního letadla. 

V lokalitě nejprve proběhlo přesné zaměření geodetických bodů, byly zpracovány letecké snímky do podoby mračna bodů a vyhotoven 3D model, na jehož základě byla provedena identifikace ploch opadu. Proběhlo také termovizní snímkování. Výsledný 3D model podává dostatečnou představu o rozložení teplot a výsledné výměry o procentu opadnuvší pískovcové krusty z největší přirozené skalní brány v Evropě.