CZ | EN

I. železniční koridor, 3D model skalních masivů v úseku Povrly – Děčín

I. železniční koridor, 3D model skalních masivů

Lokalita:
trať Ústí nad Labem – Děčín, km 528,350–529,950

Náš přístup: 
3D podzemní laserové skenování, bezpilotní letecká digitální fotogrammetrie, vyhotovení 3D modelu s generováním vrstevnic a výpočtem povrchu zasíťovaného území

Zvýšení stability skalních masivů v okolí I. tranzitního železničního koridoru

Odborníci SG Geotechniky zhotovili digitální model terénu skalního masivu přilehlého k I. železničnímu koridoru v úseku Povrly – Děčín. Specialisté zvolili kombinaci dvou metod, 3D pozemního laserového skenování a letecké digitální fotogrammetrie s využitím bezpilotního letadla. Následně vytvořili 3D model s vrstevnicovým plánem a 2D příčnými řezy, včetně výpočtu povrchu zasíťovaného území, jako podklad projektu pro sanaci skalních masívů v bezprostřední blízkosti železniční trati.