CZ | EN

3D model Hranické propasti, Hranice

3D model Hranické propasti

Lokalita:
Hranická propast, Hranice  

Náš přístup:
3D model metodou digitální letecké fotogrammetrie s použitím bezpilotního letadla

Odborníci SG Geotechniky provedli první bezpilotní letecký průzkum Hranické propasti a vytvořili její 3D model  

Hranická propast představuje pro letecké práce neobvyklé a náročné prostředí. Stromy a skalními stěnami je přesně daný a omezený prostor pro manipulaci a ztráta GPS signálu pilotovi značně komplikuje ovládání stroje a téměř vylučuje možnost nápravy případných chyb v pilotování.

Společnost SG Geotechnika provedla letecký průzkum suché části Hranické propasti na základě Povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly, kterým disponuje. Vybrána byla metoda digitální letecké fotogrammetrie s použitím bezpilotního letadla se záměrem vytvoření 3D georeferencovaného modelu.

Výsledný model podává věrnou informaci o rozměrech, sklonitosti a členitosti skalních masívů v suché části Hranické propasti, ale je částečně negativně ovlivněn pokročilou vegetační dobou. Takový druh leteckého snímkování a následné sestavení modelu byly v podmínkách Hranické propasti realizovány historicky vůbec poprvé.