CZ | EN

IV. železniční koridor, modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

IV. železniční koridor, modernizace trati Votice – Benešov 

Lokalita: 
Votice – Benešov u Prahy  

Náš přístup:
Geotechnický dozor, monitoring a konzultační činnost – IG průzkum pro ražbu a hloubení, geodetická dokumentace, extenzometrická, seismická a hydrogeologická měření, pasportizace přilehlých objektů, skenovaní skutečného stavu ostění, měření zatížení primárního ostění, stavební dozor

Zaměření skutečného stavu primárního a sekundárního ostění Votických tunelů

V rámci geotechnického monitoringu bylo provedeno zaměření skutečného stavu primárního a sekundárního ostění tunelů, které je součástí modernizace trati Votice – Benešov u Prahy. Cílem zaměření bylo porovnání skutečného stavu tunelového ostění s projektovou dokumentací. 

Pomocí technologie laserového skenování bylo provedeno zaměření skutečného stavu. Celkem bylo zaměřeno a vyhodnoceno 4,2 km tunelového ostění. Měření bylo zpracováno do tvaru příčných řezů a mapy odchylek rozbalené plochy tunelového ostění od nominálního profilu, kde je barevnou stupnicí vyjádřena velikost této odchylky. 

 >> Odborníci SG Geotechniky zajišťují kompletní geotechnický dozor a monitoring na tunelových objektech modernizace trati Votice – Benešov