CZ | EN

Silnice I/35 – sanace sesuvu u tunelu Hřebeč

Silnice I/35 – sanace sesuvu u tunelu Hřebeč

Lokalita:
Hřebečský tunel, Svitavy

Náš přístup: 
3D geodetické zaměření sesuvu, sestavení numerického modelu, terénní a laboratorní zkoušky, návrh sanačních opatření, geotechnický dozor a vybudování dlouhodobého monitorovacího systému pro trvalou bezpečnost stavby


Sanace největšího sesuvu u dopravní stavby v Česku a jeho komplexní monitoring 

Rozsáhlý sesuv svahových sedimentů o objemu 13 000 metrů krychlových zavalil východní portál tunelu Hřebeč a část přilehlé třípruhové komunikace I/35, která je důležitou spojnicí Pardubického a Olomouckého kraje. Zemní sesuv byl doprovázen skalním zřícením, odlučná oblast byla až 15 m vysoká. Z hlediska kubatury sesutých zemin a zřícených skalních bloků se jednalo o největší sesuv u dopravní stavby v ČR. 

Bezprostředně po sesuvu zahájili specialisté SG Geotechniky budování geodetického monitorovacího systému, zpracovali projekt předběžných opatření a celé sesuvné území bylo zaměřeno laserovým skenerem Leica HDS 3000 pro vytvoření přesného 3D modelu. Následovalo geologické mapování, geotechnický průzkum, terénní i laboratorní zkoušky a posuzování různých alternativ sanace. Na základě výpočtů stability našimi specialisty byla zpracována projektová dokumentace. 

Sanace sesuvu byla provedena kombinací odvodňovacích žeber, přitěžovací lavice z vyztužené zeminy, lehkého násypu z keramického kameniva, zasíťováním a ukotvením skalního výchozu. Sanace je náročným technickým dílem, ve kterém byly ve velké míře použity ojedinělé moderní technologie a která byla prováděna v obtížných geologických i stavebních podmínkách. Některé sanační postupy byly realizovány v Česku vůbec poprvé. Během sanace prováděla společnost SG Geotechnika odborný dozor nad zhotovitelem stavby a postupně realizovala komplexní monitorovací systém. Tím bude sledována dlouhodobá funkčnost a trvalá bezpečnost stavby v problematické lokalitě. Sanace sesuvu u tunelu Hřebeč získala Čestné uznání poroty soutěže Dopravní stavba roku.