CZ | EN

Prodloužení trasy metra A, Dejvická – Motol

Prodloužení trasy metra A, Dejvická – Motol

Lokalita:
Hlavní město Praha

Náš přístup:
Komplexní geotechnický a hydrogeologický monitoring, geotechnická měření, první užití automatických konvergometrů a kamer v kanalizační stoce v České republice, geofyzikální průzkum, řízení a vyhodnocování monitoringu, včetně správy systému BARAB®

Komplexní geologický průzkum a geomonitoring pro prodloužení trasy metra A o stanice Dejvická – Nemocnice Motol. Na této trase byla poprvé použita plnoprofilová technologie TBM-EPBS v České republice a stavba byla zásluhou oceněna titulem České dopravní stavby roku 2015 

Prodloužení metra trasy A západním směrem ze stanice Dejvická do Motola, v celkové délce 6,2 kilometrů, zajišťovali odborníci SG Geotechniky od samého počátku, kdy prováděli doplňující inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum před zahájením stavby. Po zahájení stavby vystupovala SG Geotechnika jako vedoucí sdružení pro geotechnický monitoring, prováděla geotechnické sledování ražeb, pasportizaci, vedela kancelář monitoringu a realizovala celou řadu měření, včetně jejich průběžného vyhodnocování a provozování on-line databázového systému BARAB®.

Část traťových tunelů byla ražena technologií plnoprofilových razicích štítů TBM-EPBS, která na této liniové stavbě byla použita v Česku poprvé. Práce SG Geotechniky také zahrnuly geofyzikální měření, pasportizace povrchové zástavby a hydrogeologický monitoring. Součástí stavby byly mnohé přeložky kanalizace, odvodňovací štoly a šachty, pod hladinou podzemní vody ražený vzduchotechnický tunel s dopravní tepnou na povrchu a provozovanou kanalizační stokou těsně nad tunelem. Přínosem stavby je odlehčení prostoru stanice Dejvická od meziměstské autobusové dopravy, v další etapě pak prodloužení trasy metra až na Letiště Václava Havla.

 >> Budujeme pražskou podzemní dopravu kontinuálně od roku 1954 – linky metra A, B, C, a nově také D